Klimatförändringar – Kan vi inte bara sluta?

Klimatförändringar

Den nya IPCC-rapporten är tydlig; kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar är stark och världen har kanske bara 6 år på sig att sluta använda fossila bränslen.Behöver fler bränder och skyfall inträffa eller kan vi bara göra det nu?#climatechange #IPCC Sammanfattning av rapporten på WWF.se För fler uppdatering från oss, se vår sida ”Aktuellt”