Klimatkrisen är ett faktum!

Klimatkrisen är ett faktum!

Klimatkrisen är ett faktum och jorden blir allt varmare. Om det fortsätter på samma sätt som idag så kommer förutsättningarna för ett gott liv på jorden att försämras betydligt. Det är därför viktigare än någonsin att individer och företag vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Detta är något som många hört och något som många redan vet om. Något som kanske inte är riktigt lika vedertaget är hur det faktiskt ser ut, de konkreta mätetalen och faktan. Jag själv är mycket intresserad av siffror och statistik, samtidigt som jag anser att tydligt förmedlad och välgrundad data har möjligheten att stärka en diskussion enormt. Att lyfta siffror och statistik för att påvisa och tydliggöra klimatkrisen anser jag vara en väsentlig del i den pågående diskussionen. 

Med detta i åtanke så kommer denna veckas blogginlägg att handla om just klimatets nuvarande läge, baserat på statistik. Idén och datan hämtas från en mycket intressant sida från Dagens Nyheter. För att djupdyka i ämnet kring klimatfrågan rekommenderar jag därför följande länk: dn.se/klimatet-just-nu/. De sammanställer det senaste inom klimatrelaterad vetenskaplig forskning, med nästintill dagliga uppdateringar.

I den senaste uppdateringen lyfter de hur nuläget ser ut för hela planeten utifrån olika perspektiv. De har även med en klocka som räknar ned tiden på sin hemsida. Denna visar att det snart bara är 6 år kvar innan det är för sent att ta bort våra utsläpp, om planetens uppvärmning ska begränsas till max 1,5 grader. De statistiska perspektiv som lyfts upp är följande:

5 statistiska perspektiv

– Koldioxid i atmosfären: De senaste siffrorna visar att mängden ökat med 6% senaste 10 åren.
– Jordens temperatur: De visar att vi redan är uppe på 1,1 graders ökning.
– Havsnivån: Nivån har stigit med 25 cm sedan år 1880.
– Mängden havsis på Arktis: Mätningarna visar att isen försvunnit med 30% sedan år 1979.
– Energimängd: 87% av vår energi på planeten kommer från fossila bränslen.

För att läsa mer om statistiken och hur den tagits fram, samt källorna bakom diskussionen, se följande länk: Dagens Nyheter.

Sverige tar taktpinnen!

Statistiken talar alltså sitt tydliga språk när man sammanställer det på detta sätt. Vi är på väg åt helt fel håll samtidigt som tiden börjar rinna iväg. Väljer man att djupdyka i en av DN:s kategorier, såsom energimängden, så kan man exempelvis se att världen nästan dubblat sin energianvändning på 40 år, där majoriteten är med fossila bränslen. Om vi ska hitta något positivt i denna statistik så är det faktiskt datan om Sveriges energianvändning. Vi visar att det är möjligt med förändring och har valt att ta taktpinnen i klimatfrågan. Sedan 70-talet har landets användning av fossila bränslen minskat kraftigt, samtidigt som vi ökat användandet av förnybar energi och kärnkraft.

För att klara av klimatmålen och för att motverka klimatkrisen behöver vi alla hjälpa till. Organisationer och företag är viktiga aktörer i omställningen. Du som läser detta inlägg, har du kännedom om din arbetsplats klimatpåverkan? Hur ser fördelningen av förnybart/fossilt bränsle ut i er organisation? Vi på Measure & Change är experter på klimatberäkningar och rådgivning av hållbarhetsstrategier. Genom tydlig och konkret klimatdata, med väsentlig transparens, tillsammans med god rådgivning och expertis kan resan mot en klimatpositiv organisation uppnås. Vi kan hjälpa till, tveka inte att höra av dig för att diskutera möjliga lösningar.

Kontakta oss här: Klimatrådgivning.

Science Based Targets – Vetenskapsbaserade klimatmål

Science Based Targets – Vetenskapsbaserade klimatmål

Klimatfrågan är väldigt komplex; en mängd olika variabler ligger till grund för forskningsinsatser inom klimatfrågan. Alla visar att vi nu är i en kritisk fas. Hur vi ska kunna vända den skadliga trend som vi ser är dock inte tydligt än. På FN:s klimatmöte i Paris 2015 lyfte man vetenskapliga bevis på att vi måste bättra oss för att kunna leva ett gott liv på planeten. De lyfte då upp en övergripande och långsiktig strategi för att minska utsläppen. Det var även vid detta möte som 1,5 gradersmålet kom fram.

Science Based Targets

För att konkretisera och tydliggöra vad som krävs från organisationer för att nå parisavtalet, finns Science Based Targets. Detta är en organisation som har i syfte att inspirera och driva företag till att bli mer klimatsmarta. Genom detta initiativ kan företagen bidra till att vi når parisavtalet. Dessutom har SBT (Science Based Targets) tagit fram vetenskapligt grundade klimatmål för att tydliggöra vägen och resan som krävs för företag som vill bli klimatsmarta. Mer än 4000 företag världen över har redan gått med i SBT-initiativet för en bättre framtid.

Vi kan hjälpa till!

Tiden är knapp och förändring behöver ske nu. Vi förstår att det kan kännas överväldigande och svårt. Här kan vi på Measure & Change komma in och hjälpa till. Vill du veta vad parisavtalet innebär för dig och din organisation? Vill du veta hur stor er påverkan på klimatet är och hur ni bäst fokuserar era resurser för omställningsarbetet? Det är något som vi på Measure & Change kan hjälpa till med. Med lång erfarenhet inom klimatarbetet och en helt ny tjänst som beräknar och visualiserar er klimatpåverkan, gör vi resan enklare.

SBT och de framtagna klimatmålen är inte bara aktuellt för stora internationella koncerner, varje bolag kan göra skillnad och det finns ett förenklat förfarande för små- och medelstora företag. Vi på Measure & Change hör fler och fler svenska företag som kräver att deras underleverantörer sätter mål i enlighet med SBT. Vi kan hjälpa till i processen för att tydliggöra och nå målen!

Science Based targets

Kontakta oss för att diskutera mera: Measure & Change

Företagsledare ber om permanent stöd för energieffektivisering

Företagsledare ber om permanent stöd för energieffektivisering

Att samhället och befolkningen fått det tuffare har troligtvis inte undgått någon. På grund av stora förändringar i samhället och en ökad oro i världen, har den trygghet och stabilitet som tidigare funnits i det svenska näringslivet börjat vackla. Lågkonjunktur, höjda elpriser och större ekonomiska påfrestningar i form av inflation och räntehöjningar påverkar oss alla, inte minst företagen. Hur bör situationen hanteras och vilka stöd från staten och samhället fyller bäst funktion?

Det finns troligtvis inga enkla svar på den frågan, däremot har fossilfrittsverige.se lyft en ny undersökning, gjord av Novus, som bidrar med nya perspektiv på situationen. Studien grundar sig på ungefär 500 intervjuer med företagsledare från Sverige. De har svarat på olika frågor om sin attityd till stödpaket för de skenande energipriserna. Det är en relativt stor och omfattande studie som gjorts, med hög trovärdighet. För att läsa mer om undersökningen kan du gå in på länken: fossilfrittsverige. Vad som fångade min uppmärksamhet var dock en del av deras resultat. De visar nämligen att fler företagsledare föredrar fokuserade stödpaket för att implementera permanenta lösningar som bidrar till energieffektivisering, istället för att få ekonomisk kompensation vid särskilt höga elpriser.

Det finns alltså en ambition hos företagare att energieffektivisera och att implementera permanenta lösningar. För att nå de globala klimatmålen kommer troligtvis energieffektivisering spela en stor roll. Att företagsledare då ser positivt på detta är ett stort plus. Istället för att få tillfällig kompensation för höga priser så vill man förbättra sina processer från grunden. Detta var en spaning som jag fann väldigt relevant och intressant i vår nuvarande samhälleliga situation.

Measure & Change kan hjälpa till!

Vi på Measure & Change ser även hur vår hjälp kan bidra i denna omställning som företagen väntas göra. Genom att veta var de största utsläppen eller den största energiförbrukningen i en organisation finns, kan man enklare rikta sina åtgärder. Vi ser positivt på resultatet från undersökningen och den inställning som finns hos företagare. Dessutom hjälper vi gärna till att stötta och kartlägga utsläppen för ett företag som vill genomföra sin energieffektivisering. För att läsa mer om vår klimatberäkning och vilka vi är, gå gärna in på vår hemsida.

Measure & Change avlastar byråkratin

Measure & Change avlastar byråkratin

Byråkrati och administrativa arbetsuppgifter i all ära. De är nödvändiga och behövs i de flesta större organisationerna. Inte minst för att förbättra olika processer, samla in och fördela information i en organisation, samt möjliggöra och upprätthålla en god struktur av verksamheten. Det finns alltså ett stort behov och en mängd fördelar för de organisationer som utvecklar sina byråkratiska och administrativa avdelningar. En fråga man däremot bör ställa sig är: hur påverkar det kärnverksamheten?

”Varning för strategerna som slipper göra jobbet” – DN.se

Jag läste nyligen en spännande artikel om fenomenet kring för mycket byråkrati och administration. Det är en debattartikel i Dagens Nyheter, skriven av Gustaf Kastberg Weichselberger. För att läsa artikeln klicka på följande länk: Dagens nyheter.  I denna artikel diskuterar han om de offentliga organisationernas dödsspiral. Varpå han menar att dessa organisationer ökar sina administrativa satsningar på bekostnad av kärnverksamhetens yrkesutövare. När kompetent och erfaren personal behöver lägga tid och resurser på att göra banala och tidskrävande byråkratiska uppgifter är det ett problem, menar Weichselberger. Han går vidare in på olika sätt att motverka denna onda spiral och hur man kan angripa problemen.

När jag läste denna artikel kom jag direkt att tänka på mjukvarubolagen som har hittat tydliga problem och därefter jobbat fram egna lösningar på sina problem. I många av dessa fall innebär lösningarna minskad tidsåtgång, förbättrade arbetsprocesser och minskat administrativt arbete. Samtidigt känner många sig överlastade av olika IT-system som inte är ihopkopplade och alla kräver olika inloggningar. Detta måste ordnas så att lösningarna verkligen underlättar administrationen och inte blir en börda i sig.

Measure & Change är ett typexempel på ett sådant företag. Vd:n för bolaget har under många år arbetat med klimatfrågan på offentliga organisationer. Genom sin erfarenhet i branschen har hon fått uppleva det stora manuella och administrativa arbetet som behövs i klimatomställningen. Till slut tog hon tag i problemet och startade Measure & Change, ett bolag som erbjuder ett system som automatiskt beräknar, visualiserar och sammanställer klimatdata. Inga inloggningar krävs.

Om du är intresserad av att veta mer om oss på Measure & Change, är du välkommen att kontakta oss via vårt formulär på vår hemsida: measureandchange.se

Banksy om klimatet

Banksy om klimatet

En världskänd konstnär och aktivist som går under pseudonymen Banksy har kommit till Sverige. Den kända gatukonstnären har fått en utställning i Malmö som handlar om artistens historia och de olika konstverken i världen.

Banksy är en väldigt omtalad och känd konstnär från England. Även om man faktiskt inte vet speciellt mycket om profilen och dennes ursprung. Man vet faktiskt inte ens om det är en person som står bakom alla verk, eller om det är flera. Oavsett så är Banksy känd för att utmana gränserna i konstens värld. Samtidigt använder artisten sin konst för att lyfta problem och orättvisor i världen. Detta gör Banksy oftast genom gatukonst och graffitti med satiriska inslag.

Genom åren har Banksy blivit en stor profil i media och har till och med varit uppe på listan för de mest inflytelserika personerna i världen. På denna lista har man bland annat tidigare kunnat finna namn såsom Barack Obama och Oprah Winfrey.

Vår vd på Measure & Change, var tidigt på plats och har redan fått uppleva utställningen och Banksys historia. Hon menar bland annat att det var en väldigt mäktig upplevelse som verkligen fick tankemotorn att köra igång. Utställningen visas på Amiralen i Malmö och lockar till sig människor och entusiaster från hela världen.

För att läsa mer om utställningen så heter den ”The Mystery Of Banksy, A Genius Mind” och finns på följande hemsida.

För att veta mer om oss på Measure & Change följ denna länken: Om oss