Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår analys, handlingsplan och konsulthjälp inom områden som identifierats i planen. För att kunna ge bästa möjliga rådgivning så anlitar Almi externa konsulter inom olika områden, M&C inom hållbarhet och affärsutveckling. Läs mer här
Almi utökar rådgivning

Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet och ser fram emot spännande projekt och gott samarbete.

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd

Vi är mycket stolta och tacksamma över att återigen ha beviljats stöd av Vinnova, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla klimatverktyget och kommer att kunna lägga till många nya funktioner. Idag har vi en väl fungerande prototyp för Lessebo kommun. Vidareutvecklingen kommer att ske i samverkan mer kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget och ge sina synpunkter. Hör gärna av dig om din organisation är intresserad av att vara en av dessa testkunder.

Hållbarhetsexpert åt Arkitektbolaget

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret som arbetar nära sina kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter. Fokus är på nyttan, hållbarheten och skönheten. Sarah Nilsson från Measure & Change är Arkitektbolagets hållbarhetsexpert.

Arkitektbolaget.se

Lessebo kommun testbädd

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Detta gör det enklare att veta vilka åtgärder som bör vidtas och i vilken del av organisationen. Beräkningarna kommer även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.