Mycket starkt tal av sir David Attenborough i säkerhetsrådet

“Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced.” I sitt mycket starka tal i FN:s säkerhetsråd ser sir Attenborough en möjlighet att få världens länder att agera i klimatfrågan genom att koppla klimatförändringarna till...

Brist på data hinder för hållbara investeringar

Enligt en färsk undersökning gjord av Blackrock, världens största kapitalförvaltare, menar investerare världen över att klimat- och hållbarhetsarbete är avgörande för hur man redan satsar – och framöver kommer satsa – sitt kapital. 425 investerare i 27 länder...

Nya investeringsstöd för klimatåtgärder

Nu finns nya stöd att söka för investeringar som minskar klimatpåverkan i ditt företag eller organisation. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.  klimatpåverkan? Vi hjälper till att...

Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår analys, handlingsplan och konsulthjälp inom områden som identifierats i planen. För att kunna ge bästa möjliga...