M&C skrev ansökan om digitalisering för hållbarhet

Växjö kommun fick 38 miljoner kr för att utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité och hållbarhet för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Measure & Change var konsult och projektledare som utvecklade projektet och skrev EU-ansökan. Programmet heter Urban Innovation Action.

Projektet Diaccess

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter som orsakar utsläppen och vilka åtgärder man kan vidta för att få ner dem. Stödet från Vinnova är på 300 000 kr och det går till de projekt som har högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team. Stödet ska gå till att bygga en prototyp.

Ska den globala uppvärmningen begränsas så att vi undviker riktigt allvarliga följder krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC.

-Alla delar av samhället måste förändras och en nyckel är kunskap om verksamhetens klimatpåverkan och hur den kan minskas. Här kan vårt verktyg vara en pusselbit, säger Sarah Nilsson, VD i Measure & Change.

Inspirationsdag om Agenda 2030

Vi fick i uppdrag av Länsstyrelsen att ordna en inspirationsdag om Agenda 2030. Rundabords-diskussioner blandades med spännande föreläsare som Gustav Stenbeck som varit hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels och nu driver Mestro som gör en plattform för energidata.

Hur ska vi jobba med Agenda 2030 i Kronoberg?

SDG

Länsstyrelsen i Kronobergs län anlitade oss för att göra en utredning och en work-shop om hur vi ska nå målen i Agenda 2030. Vi använde metoden Framtidsverkstad, som utifrån en frågeställning lotsar gruppen fram till  konkreta planer som grundar sig på gruppens gemensamma bild av behov och möjligheter.