Mycket starkt tal av sir David Attenborough i säkerhetsrådet

”Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced.”

I sitt mycket starka tal i FN:s säkerhetsråd ser sir Attenborough en möjlighet att få världens länder att agera i klimatfrågan genom att koppla klimatförändringarna till ett hot mot vår säkerhet.

”Today there are threats to security of a new and unprecedented kind. These threats do not divide us. They are threats which should unite us, no matter from which part of the world we come, for they face us all. They are: rising global temperatures; the despoiling of the ocean, that vast universal larder on which people everywhere depend for their food; changes in the pattern of weather worldwide that pay no regard to national boundaries, but that can turn forests into deserts, drown great cities and lead to the extermination of huge numbers of the other creatures with which we share this planet. No matter what we do now, some of these threats will assuredly become reality within a few short years. Others could, in the lifetime of today’s young people, destroy entire cities and societies, even altering the stability of the entire world. The heating of our planet has already reached the point that the impacts on the poorest and most vulnerable people are profound. But this is only the beginning of this crisis.”

https://youtu.be/u7I5Ala6KYc

Brist på data hinder för hållbara investeringar

Enligt en färsk undersökning gjord av Blackrock, världens största kapitalförvaltare, menar investerare världen över att klimat- och hållbarhetsarbete är avgörande för hur man redan satsar – och framöver kommer satsa – sitt kapital. 425 investerare i 27 länder tillfrågades om sin inställning till hållbarhet.

Men brist på bra data är ett problem; 53% av respondenterna anger att dålig datakvalitet eller brist på data är det största hindret för hållbara investeringar. Miljö bedömdes som den viktigaste hållbarhetsfaktorn av 88%, vilket reflekterar att klimatfrågorna väger tungt.

Företag som inte kan redovisa sitt hållbarhetsarbete och som inte arbetar hårt för att nå mål inom exempelvis Parisavtalet kommer inte vara lönsamma på sikt och utgör därför en investeringsrisk, anser Blackrock. Läs hela utredningen här: Sustainability goes mainstream 2020 Global Sustainable Investing Survey

Nya investeringsstöd för klimatåtgärder

Nu finns nya stöd att söka för investeringar som minskar klimatpåverkan i ditt företag eller organisation. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.  klimatpåverkan? Vi hjälper till att att hitta rätt klimatåtgärd och ta fram ansökan om finansiering. Nästa ansökningsomgång stänger 29 januari.

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomgangar/

Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår analys, handlingsplan och konsulthjälp inom områden som identifierats i planen. För att kunna ge bästa möjliga rådgivning så anlitar Almi externa konsulter inom olika områden, M&C inom hållbarhet och affärsutveckling. Läs mer här
Almi utökar rådgivning

Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet och ser fram emot spännande projekt och gott samarbete.