Lessebo mäter klimatpåverkan med Measure & Change

Med klimatverktyget från Measure & Change får Lessebo kommun automatisk beräkning av av sin klimatpåverkan. – Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp, hållbarhetsstrateg. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt med rätt statistik för att visa på verkligheten.

tps://www.lessebo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-04-mater-miljopaverkan.html?fbclid=IwAR0elSR_Qd40zglv53u4dHJrcSkmAZaKni7A2lOqZ4KAk-_1egV7MiZuios

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd

Vi är mycket stolta och tacksamma över att återigen ha beviljats stöd av Vinnova, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla klimatverktyget och kommer att kunna lägga till många nya funktioner. Idag har vi en väl fungerande prototyp för Lessebo kommun. Vidareutvecklingen kommer att ske i samverkan mer kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget och ge sina synpunkter. Hör gärna av dig om din organisation är intresserad av att vara en av dessa testkunder.

Hållbarhetsexpert åt Arkitektbolaget

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret som arbetar nära sina kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter. Fokus är på nyttan, hållbarheten och skönheten. Sarah Nilsson från Measure & Change är Arkitektbolagets hållbarhetsexpert.

Arkitektbolaget.se

Lessebo kommun testbädd

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Detta gör det enklare att veta vilka åtgärder som bör vidtas och i vilken del av organisationen. Beräkningarna kommer även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.

38 Mkr till Växjö – M&C skrev ansökan

Växjö kommun fick 38 miljoner kr för att utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité och hållbarhet för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Measure & Change var konsult och projektledare som utvecklade projektet och skrev EU-ansökan. Programmet heter Urban Innovation Action.

Projektet Diaccess