Nya investeringsstöd för klimatåtgärder

Nu finns nya stöd att söka för investeringar som minskar klimatpåverkan i ditt företag eller organisation. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.  klimatpåverkan? Vi hjälper till att att hitta rätt klimatåtgärd och ta fram ansökan om finansiering. Nästa ansökningsomgång stänger 29 januari.

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomgangar/

Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår analys, handlingsplan och konsulthjälp inom områden som identifierats i planen. För att kunna ge bästa möjliga rådgivning så anlitar Almi externa konsulter inom olika områden, M&C inom hållbarhet och affärsutveckling. Läs mer här
Almi utökar rådgivning

Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet och ser fram emot spännande projekt och gott samarbete.

Hållbarhetsexpert åt Arkitektbolaget

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret som arbetar nära sina kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter. Fokus är på nyttan, hållbarheten och skönheten. Sarah Nilsson från Measure & Change är Arkitektbolagets hållbarhetsexpert.

Arkitektbolaget.se

38 Mkr till Växjö – M&C skrev ansökan

Växjö kommun fick 38 miljoner kr för att utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité och hållbarhet för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Measure & Change var konsult och projektledare som utvecklade projektet och skrev EU-ansökan. Programmet heter Urban Innovation Action.

Projektet Diaccess

Inspirationsdag om Agenda 2030

Vi fick i uppdrag av Länsstyrelsen att ordna en inspirationsdag om Agenda 2030. Rundabords-diskussioner blandades med spännande föreläsare som Gustav Stenbeck som varit hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels och nu driver Mestro som gör en plattform för energidata.