Med Measure & Change hämtas data automatiskt och fokus kan vara på åtgärder istället för mätning.

Enkel att använda

Sparar tid

Pålitlig data

Månadsdata

Automatiskt klimatverktyg

Bland det viktigaste för ett effektivt klimatarbete är pålitliga data. Att samla in data manuellt är tidskrävande både för de som jobbar med klimatredovisningen och för andra avdelningar som tar fram informationen. Med Measure & Change hämtas data automatiskt och organisationen spar tid samtidigt som informationen är pålitlig och tas fram på samma sätt, år efter år. Verktyget är utvecklat med stöd från Vinnova.

Klimatpåverkan på detaljnivå

Data kategoriseras efter avdelningar i organisationen så att ni lätt kan jämföra och följa upp olika klimatåtgärder. Organisationsträdet följer ekonomisystemets. Samtidigt som ni får en överblick över var era investeringar gör mest nytta. Idag finns scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3.

Kontinuerlig utsläppsdata

Inväntar ni klimatbokslutet för att utvärdera era klimatinitiativ? Med Measure & Change läggs data kontinuerligt in i systemet. Varje ansvarig kan se data för sin verksamhet och utvärdera hur åtgärder påverkar utsläppen månad för månad. Eller jämföra utsläppen denna månad mot samma månad förra året.

Så går det till

Klimatverktyget beställer ni av oss som en tjänst, med årslicens. Genom integration med ert affärssystem får vi rådata, ni beställer integrationen av er affärssystemleverantör. Vi extraherar primärdata, vi tar inte genvägen över kronor som många andra system. Organisationen kan fokusera på åtgärderna – och får pålitliga och detaljrika insikter löpande.

Så här fungerar det:

 

Boka tid för en demo.

Vill du veta mer om verktyget som ger automatisk och kostnadseffektiv klimatuppföljning, med detaljerad utsläppsinformation kontinuerligt under året?