Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår analys, handlingsplan och konsulthjälp inom områden som identifierats i planen. För att kunna ge bästa möjliga rådgivning så anlitar Almi externa konsulter inom olika områden, M&C inom hållbarhet och affärsutveckling. Läs mer här
Almi utökar rådgivning