Miljöspendanalys

Beskrivande text
Boka demo

Varför en miljöspendanalys?

En beskrivande text kring varför man bör använda sig av miljöspendanalys. Vilket värde ger det till kunden?

Klimattjänsten

Bild nummer 1 från miljöspendanalys

Text som förklarar bilden ovan. Vad är det för funktion och vilket värde ger den till kunden?

  Bild nummer 2 från miljöspendanalys

  Text som förklarar bilden ovan. Vad är det för funktion och vilket värde ger den till kunden?

   Bild nummer 3 från miljöspendanalys

   Text som förklarar bilden ovan. Vad är det för funktion och vilket värde ger den till kunden?

    Enkel att använda

    Inget eget arbete

    Pålitlig data

    Ny data varje månad

    Vilket värde ger miljöspendanalysen utöver praktisk data?

    Beskrivande text av värdet och varför det är bra för kunden.

    Vilket värde ger miljöspendanalysen utöver praktisk data?

    Beskrivande text av värdet och varför det är bra för kunden.

    Vilket värde ger miljöspendanalysen utöver praktisk data?

    Beskrivande text av värdet och varför det är bra för kunden.

    Med tjänsten från ”Measure and Change” kan vi på ett enkelt sätt följa kommunens klimatavtryck och skapa en relevant hållbarhetsredovisning. En av de stora fördelarna är den tillförlitliga statistiken. Det är otroligt viktigt i mitt arbete.
    Åsa Garp

    Energi- och miljöstrateg, Lessebo kommun

    Vanliga frågor

    Vem är tjänsten för?
    Idag finns lösningar för offentlig sektor med affärssystemen Unit4 och Raindance, där det finns färdiga integrationer.
    Vi planerar att utöka till fler system och gör gärna en pilot med intresserad kund som har annat affärssystem och med företag.
    Var kommer datan ifrån?
    Rådata tas från ert affärssystem och är primärdata, alltså kWh, liter etc utom för milersättning där används kr.
    För geografiska området hämtas data från Nationella emissionsdatabasen på SMHI.
    När kan vi börja använda tjänsten?
    Så fort integrationen är installerad och vi har fått ett organisationsträd av er.
    Integrationen installeras antingen av er leverantör av affärssystem eller av en konsult som är knuten till affärssystemet.
    Det är oftast möjligt att följa utsläppen bakåt i tiden från och med år 2020.
    Är det säkert att använda?
    All data som publiceras är offentlig handling. Personuppgifter kan förekomma i materialet som analyseras så ett personuppgiftbiträdesavtal skrivs med kunden för att reglera detta. Data från sekretessbelagda dokument används inte.
    Hur mycket kostar det?

    Från 4 000 kr per månad och uppåt beroende på organisationens storlek för obegränsat antal användare. Till det kommer en engångskostnad för installation av integrationen samt ev servicekostnad.

    Om vi redan beräknar våra utsläpp manuellt?

    Fördelarna jämfört med att inventera utsläppen manuellt är

    • Tids –/kostnadseffektivt.
    • Pålitlig data.
    • Detaljerad data om var i organisationen utsläppen sker så att varje organisatorisk enhet kan se sina utsläpp. 
    • Kontinuerlig uppföljning under året vilket underlättar uppföljning och styrning mot målen.
    • Möjliggör att anta en koldioxidbudget som fördelar utsläppsutrymmet i den egna verksamheten.

    Vi gör det enklare att minska koldioxidutsläppen!