Välj en sida

Measure & Change

Automatisk uppföljning av klimatpåverkan

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd till Measure & Change

Vi är mycket stolta och tacksamma över att återigen ha beviljats stöd av Vinnova, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan...

Lessebo kommun testbädd för Measure & Change

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när innovationen utvecklas och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka...

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter...

Measure & Change hämtar data automatiskt ur affärssystemet och beräknar klimatpåverkan på månadsbasis.
Ett beslutsstöd som ger er förutsättningar ett effektivt klimatarbete.

Automatisk uppföljning av utsläpp av växthusgaser.

Verktyget tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor och visualiserar resultatet.

 

Klimatpåverkan för varje kostnadsställe.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Klimatpåverkan för varje kostnadsställe.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Uppföljning av klimatpåverkan kontinuerligt.

Verktyget visualiserar analysdata på ett överskådligt sätt med olika filter. Varför har vår förskola högre utsläpp än andra förskolor? Möjlighet att exportera till bild och Excel.

Measure & Change SaaS

Boka en demo av klimatverktyget.

FN:s globala hållbarhetsmål är världens största beställning till företag och organisationer. 

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Ett sätt att se på hållbarhet är social hållbarhet som målet, ekonomisk hållbarhet som medlet och ekologisk hållbarhet som de planetära begränsningarna. Vi ger stöd i alla delar av processen från utredning och indikatorer till hållbarhetsredovisning och verksamhetsutveckling.

Vi erbjuder även processtöd och projektutveckling.

Läs mer 

Measure & Change är ett företag i inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg.

Utvecklingen av verktyget har skett med stöd från Vinnova.