Tjänsten för effektivare klimatarbete

Vi gör klimatarbetet enklare.
dator med automatisk klimatberäkning

Krångligt och tidskrävande att beräkna utsläppen?

Alla organisationer måste minska sina klimatutsläpp. Offentlig sektor har en viktig roll i klimatomställningen, både som samhällsaktör och i den egna verksamheten. Företagen ska ta sitt ansvar för hållbar produktion. En förutsättning för effektiv klimatomställning är att ha koll på sina utsläpp, men många upplever att det kan vara både svårt och tidskrävande.

Vår webbtjänst beräknar och visualiserar koldioxidutsläppen helt automatiskt. Ni får siffror på hur mycket som släpps ut inom den egna verksamheten och i det geografiska området. Fokus kan ligga på åtgärder, inte på datainsamling och beräkning.

Minska koldioxidutsläppen, hur gör vi det bäst?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja eller vad nästa steg i klimatomställningen bör vara. Därför erbjuder vi rådgivning så att ni kan ta rätt beslut på vägen i er omställning och hjälp att söka finansiering.

Arbetar du inom privat sektor?

Tjänsten för klimatberäkning används idag inom offentlig sektorn. Vi kommer att utveckla en version för privat sektor och söker nu företag som är intresserade av att delta i ett pilotprojekt

Organisationer som vi hjälper

Lessebo kommuns logga
Järfälla kommuns logga
Ystad kommuns logga

Aktuellt

Visive och Almi Invest går in i Measure & Change med 2,5 Mkr

Hej!Idag är vi på Measure & Change väldigt stolta och glada över att Almi och Visive har valt att investera i oss. De bidrar med både kunskap och kapital...

Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Utan innovation klarar vi inte klimatmålen. Hur kan vi med hjälp av IOT underlätta omställningen? Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg...

Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor...

Vi gör det enklare att minska koldioxidutsläppen!