Vi hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Vi gör det enkelt att beräkna klimatpåverkan. Automatisk datainsamling och beräkning av klimatpåverkan möjliggör fokus på åtgärder istället för på mätning.

 

measure

För uppföljning av klimatpåverkan har vi utvecklat ett automatiskt klimatverktyg, som ger våra kunder detaljerade insikter utan eget arbete.

change

Att minska klimatpåverkan är det viktiga. Vi hjälper våra kunder att identifiera åtgärder och söka bidrag för klimatomställning genom att erbjuda konsulttjänster.

 

Automatiskt klimatverktyg

Med vårt automatiska klimatverktyg får ni insikter om ert klimatavtryck, utan eget arbete. Vi har automatiserat datainsamlingen och sköter beräkningarna åt er.
Ni får detaljerade insikter levererade månad för månad i vår webbtjänst.

Fördelar

  • Tids –/kostnadseffektivt
  • Detaljerade insikter
  • Pålitlig data
  • Kontinuerligt under året

Notiser

 

Kan vi inte bara sluta?

Den nya IPCC-rapporten är tydlig; kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar är stark och världen har kanske bara 6 år på sig att sluta använda...

”Jag är optimistisk över vad vi kan göra men pessimistisk till vad vi kommer att göra”

Sternrapporten som kom 2006 gjorde det tydligt att klimatförändringarna kommer att påverka de grundläggande levnadsförhållandena för människor världen runt,...

Mycket starkt tal av sir David Attenborough i säkerhetsrådet

"Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced." I sitt mycket starka tal i FN:s säkerhetsråd ser sir Attenborough en...

Därför väljer kunderna oss

 

Med klimatverktyget från ”Measure and Change” kan vi på ett enkelt sätt följa kommunens klimatavtryck. Genom verktyget kan vi på Lessebo kommun skapa en relevant hållbarhetsredovisning över vår egen organisation. En av fördelarna med verktyget är att statistiken är tillförlitlig, då uppgifterna hämtas direkt från kommunens affärssystem. Att få tillförlitlig statistik är otroligt viktigt i mitt arbete.

Åsa Garp

Energi- och miljöstrateg, Lessebo kommun

Kunder som anlitat oss.

Vi gör det lättare att göra skillnad.

Kontakta oss.