Measure & Change

Verktyget som förenklar er klimatuppföljning

Measure & Change hämtar data automatiskt ur affärssystemet och beräknar klimatpåverkan på månadsbasis.
Ett beslutsstöd som ger er förutsättningar för ett effektivt klimatarbete.

Automatisk datainsamling och utsläppsberäkning.

Verktyget beräknar automatiskt utsläpp av växthusgaser genom att kombinera data från ert affärssystem med andra källor. Resultatet visualiseras och ni får ett tids- och kostnadseffektivt beslutsstöd.

Klimatpåverkan på detaljnivå.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Klimatpåverkan på detaljnivå.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Uppföljning av klimatpåverkan per månad.

Verktyget visualiserar kontinuerligt under året data på ett överskådligt sätt med olika filter. Varför har vår förskola högre utsläpp än andra förskolor? Resultatet kan exporteras till Excel eller bild.

Därför väljer kunderna oss!

”Med klimatverktyget från ”Measure and Change” kan vi på ett enkelt sätt följa kommunens klimatavtryck. Genom verktyget kan vi på Lessebo kommun skapa en relevant hållbarhetsredovisning över vår egen organisation. En av fördelarna med verktyget är att statistiken är tillförlitlig, då uppgifterna hämtas direkt från kommunens affärssystem. Att få tillförlitlig statistik är otroligt viktigt i mitt arbete.”

Åsa Garp, energi- och miljöstrateg, Lessebo Kommun

Boka demo & få prisuppgift

Vill du veta mer om verktyget som ger automatisk och kostnadseffektiv klimatuppföljning, med detaljerad utsläppsinformation kontinuerligt under året? Boka tid för en demo.

FN:s globala hållbarhetsmål är världens största beställning till företag och organisationer. 

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Ett sätt att se på hållbarhet är social hållbarhet som målet, ekonomisk hållbarhet som medlet och ekologisk hållbarhet som de planetära begränsningarna. Vi ger stöd i alla delar av processen från utredning och indikatorer till hållbarhetsredovisning och verksamhetsutveckling.

Vi erbjuder även processtöd och projektutveckling.

Läs mer 

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd

Vi är mycket stolta och tacksamma över att återigen ha beviljats stöd av Vinnova, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan...

Lessebo kommun testbädd

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen och har på köpet fått kunskap om sina...

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter...

Measure & Change är ett företag i inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg.

Utvecklingen av verktyget har skett med stöd från Vinnova.