Välj en sida

Measure & Change

Vi stödjer företag och offentlig förvaltning på vägen till hållbarhet.

En digital lösning för beslutsstöd och uppföljning av klimatpåverkan.

Några kunder som anlitat oss i sitt hållbarhetsarbete.

En webbapplikation för uppföljning och redovisning av klimatpåverkan.

Verktyget tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor och visualiserar resultatet.

 

Hitta rätt åtgärder i varje del av organisationen.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Hitta rätt åtgärder i varje del av organisationen.

Verktyget gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder för att minska utsläppen eftersom det härleder klimatpåverkan till kostnadsställe. Vad händer om vi byter till gasbil?

Möjliggör kontinuerlig uppföljning över tid.

Verktyget visualiserar analysdata på ett överskådligt sätt med olika filter. Varför har vår förskola högre utsläpp än andra förskolor? Möjlighet att exportera till Excel.

Vägen till hållbarhet

Boka en gratis konsultation om klimatverktyget.

FN:s globala hållbarhetsmål är världens största beställning till företag och organisationer. 

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Ett sätt att se på hållbarhet är social hållbarhet som målet, ekonomisk hållbarhet som medlet och ekologisk hållbarhet som de planetära begränsningarna. Vi ger stöd i alla delar av processen från utredning och indikatorer till hållbarhetsredovisning och verksamhetsutveckling.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja er i hållbarhetsarbetet?

Läs mer om hur vi hjälper dig.

Measure & Change är ett företag i inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg.