Tjänsten för effektivare klimatarbete

Vi gör klimatarbetet enklare.
dator med automatisk klimatberäkning

Det viktiga arbetet med att minska koldioxidutsläppen

Alla organisationer måste minska sina klimatutsläpp. Offentlig sektor har en viktig roll i klimatomställningen, både som samhällsaktör och i den egna verksamheten. Företagen ska ta sitt ansvar för hållbar produktion. En förutsättning för effektiv klimatomställning är att ha koll på sina utsläpp, men många upplever att det kan vara både svårt och tidskrävande.

Vår webbtjänst beräknar och visualiserar koldioxidutsläppen helt automatiskt. Ni får siffror på hur mycket som släpps ut inom den egna verksamheten och i det geografiska området. Fokus kan ligga på åtgärder, inte på datainsamling och beräkning.

Minska koldioxidutsläppen, hur gör vi det bäst?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja eller vad nästa steg i klimatomställningen bör vara. Därför erbjuder vi rådgivning så att ni kan ta rätt beslut på vägen i er omställning och hjälp att söka finansiering.

Arbetar du inom privat sektor?

Tjänsten för klimatberäkning används idag inom offentlig sektorn. Vi kommer att utveckla en version för privat sektor och söker nu företag som är intresserade av att delta i ett pilotprojekt

Organisationer som vi hjälper

Aktuellt

Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor...

Nytt i M&C- utsläpp från det geografiska området

Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen....

Sveriges utsläpp minskade med 9%

Det är inte bara på grund av att industrin minskat produktionen under pandemin utan även för att vi använder mindre mängd fossil bränslen inom energisektorn,...

Vi gör det enklare att minska koldioxidutsläppen!