Välj en sida

Vi hjälper våra kunder på vägen till hållbarhet.

Measure & Change  – starka tillsammans

Measure & Change stöder verksamheter i omställningen till hållbarhet med digitala verktyg och kunskap. Vi samlar de kompetenser som behövs i varje uppdrag och hjälper även till att hitta och söka finansiering från EU, nationellt eller regionalt.

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson

VD

Sarah har över 30 års erfarenhet av arbete med klimat och hållbarhet i privat och offentlig sektor.

sarah@measureandchange.se

Tfn: 070-321 22 77

Johan Hultgren

Johan Hultgren

CTO

Johan har över 20 års erfarenhet av arbete med systemutveckling och arkitektur.

johan@measureandchange.se

Åsa Karlsson Björkmarker

Åsa Karlsson Björkmarker

Marknad och kommunikation

Åsa har många års erfarenhet av ledarskap och organisation i offentlig sektor samt i internationellt arbete med hållbarhet och klimat.

asa@measureandchange.se

Processledning

Omställning till hållbarhet
Hållbarhetspolicy och -redovisning
Miljöprogram

Utredningar

Hållbarhet
Miljö
Energi
Klimatbokslut
GHG protocol

Projektledning

EU-ansökningar till Horizon 2020, UIA, Interreg, ERUF m fl.
Ansökningar till svenska myndigheter t ex Vinnova och Energimyndigheten.

Vilket stöd behöver ni på vägen till hållbarhet?

Boka en gratis konsultation.

“If you can’t measure it, you can’t manage it and you can’t fix it”.

Mike Bloomberg on Twitter.