För klimatets skull

arbetar vi med att utveckla automatiserad klimatintelligens.

Vår historia

Erfarenhet ledde oss hit

Measure & Change grundades med idén att det går att automatisera datainsamlingen och förbättra kvalitén på koldioxidberäkningar. Vi vill kapa tiden till insikter, för att fokus i varje verksamhet skall vara på det viktiga åtgärdsarbetet.

Vi har bred bakgrund från klimatfrågor, systemutveckling och digital affärsutveckling. Det svenska innovationsstödssystemet har möjliggjort resan; inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg, Almi och Vinnova har funnit med oss i processen fram till färdig tjänst.

Idag erbjuder vi en klimatberäkningstjänst som automatiserat hela flödet, från insamling av data till beräkningar och klimatinsikter. Vi har själva arbetat på kundsidan och vet att mycket tid i organisationer läggs på att samla in rätt data innan analysarbetet kan starta. Därför har vi systematiserat och automatiserat insamlingsarbetet.

Beräkningar av klimatinsikter blir aldrig bättre än det underlag de är baserade på.

Resan har bara börjat

En produkt eller tjänst är aldrig färdigutvecklad. Vi arbetar dagligen med att förbättra vår tjänst. Allt som går att automatisera skall vi ta hand om, för att våra kunders värdefulla tid ska kunna läggas på det viktiga åtgärdsarbetet.
Som kund ska ni känna att ni har rätt system att luta ert mot i ert klimatarbete. Vi strävar alltid efter bästa tillgängliga datakvalitet.

Vi är måna om att lyssna in vad ni som kund vill analysera och automatisera. Tjänsten vidareutvecklas utifrån era önskemål i kombination med vår interna drivkraft att erbjuda marknadens bästa system för automatiserade klimatinsikter.