Välj en sida

Vi hjälper våra kunder på vägen till hållbarhet.

Measure & Change  – starka tillsammans

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Alla aktörer behöver ta hänsyn till ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs. Measure & Change samlar de kompetenser som behövs i varje uppdrag och hjälper även till att hitta och söka finansiering från EU, nationellt eller regionalt.

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson

MSc, Measure & Change

Sarah har över 30 års erfarenhet av arbete med hållbarhet i privat och offentlig sektor och utnyttjar sin erfarenhet och kunskap till att få saker att hända och göra skillnad. 

sarah@measureandchange.se

Tfn: 070-321 22 77

Åsa Karlsson Björkmarker

Åsa Karlsson Björkmarker

Socionom, Aska konsult

Åsa har många års erfarenhet av ledarskap och organisation i offentlig sektor samt i internationellt arbete, med hållbarhet och klimat.

asa@askakonsult.se

Meetod

Meetod

UX utveckling content

Meetod designar och utvecklar digitala tjänster från tanke till färdig produkt med fokus på användarupplevelse. www.meetod.se

Processledning

Omställning till hållbarhet
Hållbarhetspolicy och -redovisning
Miljöprogram

Utredningar

Hållbarhet
Miljö
Energi
Klimatbokslut
GHG protocol

Projektledning

EU-ansökningar till Horizon 2020, UIA, Interreg, ERUF m fl.
Ansökningar till svenska myndigheter t ex Vinnova och Energimyndigheten.

Vilket stöd behöver ni på vägen till hållbarhet?

Boka en gratis konsultation.

“If you can’t measure it, you can’t manage it and you can’t fix it”.

Mike Bloomberg on Twitter.