Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers verksamhet som till exempel kommuner, är det särskilt svårt att få koll på de indirekta utsläppen. Linnéuniversitetet och Measure & Change inlett ett samarbete för att utforska hur … Läs mer
CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon har nyligen tillrätt rollen, efter att tidigare haft utvecklingsuppdrag för bolaget. Resan till CTO Efter att ha studerat psykologi i Lund tog Paula steget in i programmeringens världen … Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer transparent, jämförbar och är betydligt mer omfattande. För att svara upp mot den nya rapporteringsstandarden kommer flera organisationer att upphandla såväl expertis som systemstöd. Vi är övertygande om … Läs mer
Illustrerat abstrakt stapeldiagram med många staplar i grupper av två.

Steget efter miljöspendanalys

Ta chansen att delta i en enkät och bidra med dina synpunkter om vad som efterfrågas, för att effektivare minska klimatpåverkan från organisationens inköp: https://sv.surveymonkey.com/r/2W6G8QG Miljöspendanalys används idag för att mäta en organisations klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster. För många organisationer är detta en stor kategori, som ofta står för en betydande del … Läs mer
Flygfoto på en grusväg som slingrar sig genom skogen.

Summera klimatpåverkan 2023

Hur går det till att summera 2023 års klimatavtryck? Vi på Measure & Change hjälper såväl företag som offentliga aktörer att beräkna sin klimatpåverkan. Vi har två processer, en helautomatisk och en manuell. Här nedan kan du läsa mer om hur de går till och vad som krävs av er i respektive process. Helautomatisk beräkning … Läs mer
Bild på Robert Wahlquist, Sarah Nilsson, Erika Bernstone och Gustav Stenbeck

Investerare gör ny investering i Measure & Change

Vi på Measure & Change är väldigt glada att befintliga investerare, Almi Invest, Visive och Gain Sustain återinvesterar i oss. Investeringen om dryga två miljoner kronor, gör att vi som bolag kan fortsätta att växa och utvecklas. Vi brinner för att bistå alla slags organisationer med klimatinsikter som förenklar omställningen till en allt mer hållbar … Läs mer

Subventioner av fossila bränslen ökar

Ofattbara 78 tusen miljarder kronor betalade världens stater i subventioner till fossila bränslen 2022. Pengar som om de istället användes till omställning skulle kunna nå målen för hållbar utveckling i utvecklings- och tillväxtländer. Allt enligt IMF, Internationella Utvecklingsfonden. IMF konstaterar också att om världens länder upphörde med subventionerna till fossila bränslen så skulle även Parisavtalets … Läs mer
Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Investeringsstöd till klimatomställning

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt. Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar … Läs mer
Flygfoto över en stor avlång sjö som går genom ängarna.

Klimatet är för viktigt för att endast ingå i årsrapporten

Tänk dig en ekonomichef, som bara får balansräkning och resultaträkning en gång per år. Eller en försäljningschef som inte vet vilken produktkategori som säljer bra eller dåligt under årets gång. Otänkbart för de flesta. Men när det kommer till klimatfrågan och verksamhetens klimatmål är det en fråga som vanligtvis följs upp och rapporteras en gång … Läs mer

Nya EU-direktivet (CSRD) driver efterfrågan av smart klimatrapportering

Som en effekt av det nya EU-direktivet om utökad hållbarhetsrapportering (CSRD) märker vi på Measure & Change att allt fler företag förbereder sig för de nya kraven. Vi ser att såväl privata företag som kommunala bolag tar position för att arbeta smartare med klimatuppföljning, vilket vi förstås gärna hjälper till med. Vad är CSRD? CSRD … Läs mer
Klimatklivets logga

Nu är det klart, ny utlysning i Klimatklivet!

Av budgettekniska skäl kommer det denna gång villkoras att åtgärderna ska slutföras senast den 30 juni 2024. Besked beräknas komma i november–december 2023. Detta i kombination med att åtgärder inte får påbörjas innan Naturvårdsverket beviljat stöd gör att det krävs väl förberedda och mer begränsade åtgärder. Det är dock ok att göra icke-tvingande förhandsbeställningar, exempelvis av … Läs mer
EIB:s klimatundersökning

64% av svenskarna vill att staten gör mer för klimatet

Europeiska Investeringsbankens (EIB) årliga klimatundersökning som fokuserar på medborgarnas beteenden och klimatförändringarna har kommit. Här är de huvudsakliga slutsatserna. Närmare två tredjedelar av svenskarna är övertygade om att deras eget beteende kan göra skillnad när det gäller att hantera klimatkrisen. 70 procent av svenska ungdomar anser att en framtida arbetsgivares klimatpåverkan är ett viktigt kriterium … Läs mer
Digitalt webinar 27e april & inlägg om klimatpåverkan

Hur beräknar man som organisation sin klimatpåverkan?

Att som organisation beräkna sin klimatpåverkan är ett avgörande steg för att minska utsläppen och bidra till att stoppa den globala uppvärmningen. Det kan tyckas överväldigande, men med rätt metoder och verktyg kan det också bli enklare än vad man tror. Processen sker traditionellt i följande steg: Samla in data om energiförbrukning, transporter, inköp och … Läs mer
Klimatpolitiska rådets logga

Kritiken från Klimatpolitiska rådet är mycket hård

De globala utsläppen måste snabbt vända nedåt om vi ska undvika de mest dramatiska negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat. Detta lyfter klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport för 2023. För att läsa mer om denna klicka här: Klimatpolitiska rådets rapport Rådet konstaterar att den politik som den nya regeringen hittills presenterat inte är tillräcklig … Läs mer
Swedish Climate Startup Map - logo

Measure & Change på Swedish Startup Map

Measure & Change är en av de 420 startups som finns  med på Swedish Climate Startup Map! Det är verkligen glädjande att det finns så många startups som vill bidra till att minska utsläppen. Enligt den senaste IPCC-rapporten måste vi agera kraftfullt och snabbt. Detta nya initiativ vill lyfta innovativa startups som bidrar till den gröna … Läs mer
Text från IPCC för blogg om FN:s klimatpanel och klimatkrisen

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

Tiden håller på att rinna ut, enligt FN:s klimatpanel. Vi måste minska utsläppen med 50% innan 2030 för att kunna nå 1,5-gradersmålet. IPCC:s nya rapport sammanfattar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi har fortfarande en liten chans men det är bråttom. Till 2030 måste vi halvera utsläppen om det ska vara … Läs mer
Bild på statistik för inlägg om fossila bränslen

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Subventionerna av fossila bränslen världen över sköt i höjden 2022 och steg över 1 biljon USD för första gången, enligt International Energy Agency. Oron på energimarknaderna ledde till att bränslepriserna på internationella marknader var långt över vad många konsumenter faktiskt betalade. Förra årets rekordsubventioner – mitt i den globala energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av … Läs mer
Isberg för inlägg om klimatkrisen

Klimatkrisen är ett faktum!

Klimatkrisen är ett faktum och jorden blir allt varmare. Om det fortsätter på samma sätt som idag så kommer förutsättningarna för ett gott liv på jorden att försämras betydligt. Det är därför viktigare än någonsin att individer och företag vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Detta är något som många hört och något som … Läs mer
Bild på händer i ring som symbol för laginsats. För inlägg om klimatmål

Science Based Targets – Vetenskapsbaserade klimatmål

Klimatfrågan är väldigt komplex; en mängd olika variabler ligger till grund för forskningsinsatser inom klimatfrågan. Alla visar att vi nu är i en kritisk fas. Hur vi ska kunna vända den skadliga trend som vi ser är dock inte tydligt än. På FN:s klimatmöte i Paris 2015 lyfte man vetenskapliga bevis på att vi måste … Läs mer
Bild på solpaneler på gräsmatta. För inlägg om energieffektivisering

Företagsledare ber om permanent stöd för energieffektivisering

Att samhället och befolkningen fått det tuffare har troligtvis inte undgått någon. På grund av stora förändringar i samhället och en ökad oro i världen, har den trygghet och stabilitet som tidigare funnits i det svenska näringslivet börjat vackla. Lågkonjunktur, höjda elpriser och större ekonomiska påfrestningar i form av inflation och räntehöjningar påverkar oss alla, … Läs mer
Bild på skrivbord med dator och datormus, samt tangentbord. För blogg om byråkrati

Measure & Change avlastar byråkratin

Byråkrati och administrativa arbetsuppgifter i all ära. De är nödvändiga och behövs i de flesta större organisationerna. Inte minst för att förbättra olika processer, samla in och fördela information i en organisation, samt möjliggöra och upprätthålla en god struktur av verksamheten. Det finns alltså ett stort behov och en mängd fördelar för de organisationer som … Läs mer
Bild från utställningen om Banksy

Banksy om klimatet

En världskänd konstnär och aktivist som går under pseudonymen Banksy har kommit till Sverige. Den kända gatukonstnären har fått en utställning i Malmö som handlar om artistens historia och de olika konstverken i världen. Banksy är en väldigt omtalad och känd konstnär från England. Även om man faktiskt inte vet speciellt mycket om profilen och … Läs mer
Bild på Erika och Sarah

Measure & Change tecknar ramavtal med Sinfra

Measure & Change tecknar nytt ramavtal om koldioxidreducerande tjänster med Sinfra. Som är en nationell inköpscentral för verksamheter som har som huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten. Det nya året börjar bra för Measure & Change. Idag kan vi glädjande meddela att vi vunnit tilldelningen av ramavtal med Sinfra. Som är en … Läs mer
Loggan för Measure & Change med svart text och vit bakgrund

Vi söker utvecklare som vill jobba med klimatverktyg

Utvecklare med känsla för klimatet Jorden bli allt varmare med konsekvenser som hotar livet på jorden på olika sätt. Alla organisationer måste minska sina klimatutsläpp. En förutsättning för effektiv klimatomställning är att ha koll på sina utsläpp, det är däremot många som upplever att det kan vara både svårt och tidskrävande. Measure & Change har … Läs mer
Bild på regplåt av en biogasbil

Klimatmötet i Egypten

Vem ska betala för skador som klimatförändring orsakat? När någon orsakar skada på din egendom, t ex backar på ditt staket med bilen, så ska den givetvis ersätta dig för skadan. Kanske har den en försäkring som täcker en del av kostnaden. Detta tycker vi är självklart. Hur ska vi då se på de skador … Läs mer
Measure & Change logga

Vi söker produktchef/CTO

Är du vår nya produktchef och CTO med intresse för hållbarhet? Vår värld bli allt varmare med konsekvenser som hotar mot människors goda liv på jorden. Alla organisationer måste minska sina klimatutsläpp. En förutsättning för effektiv klimatomställning är att ha koll på sina utsläpp, men många upplever att det kan vara både svårt och tidskrävande. … Läs mer
Bild på styrelsen och styrelseordförande

Gustav Stenbeck blir styrelseordförande i Measure & Change

Hållbarhetsprofilen och talaren Gustav Stenbeck, tidigare hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels och vd för börsbolaget Mestro, går in som styrelseordförande i Växjöbolaget Measure & Change. Klimatdatabolaget Measure & change har precis avslutat en nyemission där Almi Invest och Visive gick in som ägare. Nu fortsätter satsningen genom att hållbarhetsprofilen Gustav Stenbeck går in som styrelseordförande. … Läs mer
Två studenter vid kaffemaskinen

Studenter från Linnéuniversitetet i Växjö

Vi är glada att kunna presentera Oskar och Joel som är studenter från Linnéuniversitetes systemvetarprogram. Båda två går sitt sista år på den treåriga utbildningen och ska nu praktisera hos oss. Praktikperioden sträcker sig hela höstterminen och de har valt att söka sig till Measure & Change för att genomföra denna. Vi är mycket glada … Läs mer
Inlägg om två bolag som Investerar i M & C - Bild på grundarna

Almi Invest & Visive investerar 2,5 Mkr i Measure & Change

Idag är vi på Measure & Change väldigt stolta och glada över att Almi invest och Visive investerar i oss. De bidrar med både kunskap och kapital som gör att vi kan utveckla nya funktioner och växa snabbare. Läget för klimatet är akut och vi kan bidra med ett bra beslutsunderlag. Visive är ett värdeskapande … Läs mer
Inlägg om CO2-avtryck - bild på moln som visar texten CO2

Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Utan innovation klarar vi inte klimatmålen och minskar inte vårt CO2-avtryck tillräckligt. Hur kan vi med hjälp av IOT underlätta omställningen? Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg ordnar en workshop om detta torsdagen den 8 september. Measure & Change deltar och berättar om hur man kan få koll på sin klimatpåverkan helt automatiskt … Läs mer
Klimathänsyn är viktigt. Kvinna med ett plansch på ryggen

Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Klimathänsyn är viktigt enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten. Där tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor och tjänster. Offentlig upphandling kan även bidra stort för att nå Agenda 2030-målen, det visar en undersökning som Nordiska ministerrådet har gjort.Klimathänsyn är med andra ord väldigt viktigt … Läs mer
Bild med presenterad statistik över CO2-utsläpp i Lessebo kommun

Utsläpp från det geografiska området – Nytt i M&C

Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen. En kommun eller en region har stora möjligheter att påverka utsläppen i sitt geografiska område, inte bara de egna utsläppen som de har full rådighet över. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt … Läs mer
Minskade utsläpp från en skorsten

Sveriges utsläpp minskade med 9%

Utsläppen minskade inte bara på grund av att industrin minskat produktionen under pandemin utan även för att vi använder mindre mängd fossil bränslen inom energisektorn, en förändring som bedöms kvarstå. Den ökade medeltemperaturen minskar också utsläppen. Vi har åkt mindre bil och flyg än tidigare men där är förväntningen att en tillbakagång till tidigare nivåer … Läs mer
Klimatförändringar

Klimatförändringar – Kan vi inte bara sluta?

Den nya IPCC-rapporten är tydlig; kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar är stark och världen har kanske bara 6 år på sig att sluta använda fossila bränslen.Behöver fler bränder och skyfall inträffa eller kan vi bara göra det nu?#climatechange #IPCC Sammanfattning av rapporten på WWF.se För fler uppdatering från oss, se vår sida ”Aktuellt” 
Isberg som smälter - för inlägg om framtiden

Klimatförändringar – Både optimistisk och pessimistisk till framtiden

Sternrapporten från 2006 gjorde det tydligt att klimatförändringarna kommer att påverka de grundläggande levnadsförhållandena för människor världen runt i framtiden. Det kommer bli oerhört kostsamt att inte göra någonting. Beräkningarna visar på en ekonomisk minskning på mellan 5 och 20% av BNP per år för all framtid. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser för … Läs mer
Bild på naturen för inlägg om Sir David Attenborough

Starkt tal av sir David Attenborough i säkerhetsrådet

”Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced.” – Sir David Attenborough. Genom sitt starka tal vid säkerhetsrådet i FN, ser sir Attenborough möjligheten att få länderna i världen att börja agera. Genom att koppla klimatförändringarna till ett hot mot vår säkerhet önskar han därigenom få större genomslag för … Läs mer
Diskussion om rapporter / data

Brist på data hinder för hållbara investeringar

Enligt en färsk undersökning gjord av Blackrock, världens största kapitalförvaltare, menar investerare världen över att klimat- och hållbarhetsarbete är avgörande för hur man redan satsar – och framöver kommer satsa – sitt kapital. 425 investerare i 27 länder tillfrågades om sin inställning till hållbarhet. Men brist på bra data är ett problem. Undersökningen visar att … Läs mer
Investeringsstöd - inlägg

Nya investeringsstöd för klimatåtgärder

Nu finns nya stöd att söka för investeringar som minskar klimatpåverkan i ditt företag eller organisation. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.  klimatpåverkan? Vi hjälper till att att hitta rätt klimatåtgärd och ta fram ansökan om finansiering. Nästa ansökningsomgång stänger 29 januari. https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
Hållbarhet - bild på löv och ansiktsmask.

Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som experter inom hållbarhet i Almis nya projekt. Initiativet är till för att särskilt stötta företag som blivit påverkade av Coronakrisen. I projektet ingår analysering, handlingsplan och konsulthjälp inom de identifierade områdena i planen. För att kunna ge bästa möjliga rådgivning så anlitar Almi externa konsulter inom olika branscher … Läs mer
Bild på person som skriver avtal - för inlägg om ramavtal

Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss. Avtalet gäller för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet. Vi ser fram emot spännande projekt och gott samarbete framöver. Länk till Karlstad kommun Länk till vår klimatberäkning
Bild där man mäter en kaktus

Mäter klimatpåverkan åt Lessebo

Med klimatverktyget från Measure & Change mäter och beräknar Lessebo kommun automatiskt sin klimatpåverkan. – Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp, hållbarhetsstrateg. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt … Läs mer
Bild på företaget Vinnovas logga

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd

Vi är mycket stolta och tacksamma över att Vinnova återigen har beviljat oss stöd, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla klimatverktyget och kommer att kunna lägga till många nya funktioner. Idag har vi en väl fungerande prototyp för Lessebo kommun. Vidareutvecklingen kommer att ske i samverkan med … Läs mer
Bild på jordglob på gräsmatta - För inlägg om hållbarhetsexpert Sarah Nilsson

Hållbarhetsexpert åt Arkitektbolaget

Sarah Nilsson från Measure & Change är hållbarhetsexpert åt Arkitektbolaget. Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret som arbetar nära sina kunder. De bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter. Fokus är på nyttan, hållbarheten och skönheten. Arkitektbolaget.se
Två personer pratar innovation - gäller inlägg för om Lessebo kommun

Lessebo kommun testbädd

Lessebo kommun bidrar med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen. Lessebo kommun har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Det blir då enklare att veta vilka åtgärder som fokus ska ligga på, samt i vilken del av … Läs mer
Bild på blomma - Växjö Sustainabilty

38 Mkr till Växjö – M&C skrev ansökan

Växjö kommun fick 38 miljoner kr för att utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité och hållbarhet för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Measure & Change var konsult och projektledare som utvecklade projektet och skrev EU-ansökan. Programmet heter Urban Innovation Action. Projektet Diaccess
Bild på Vinnovas gröna logga

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter som orsakar utsläppen och vilka åtgärder man kan vidta för att minska dem. Stödet från Vinnova är på 300 000 kr och det går till de projekt som har högst … Läs mer
Agenda 2030 - Lampa lyser på frågetecken

Agenda 2030 – inspirationsdag

Vi på Measure & Change fick i uppdrag av Länsstyrelsen att ordna en inspirationsdag om Agenda 2030. Det var en blandning av rundabords-diskussioner och spännande föreläsare som exempelvis Gustav Stenbeck, tidigare hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels. Han driver nu Mestro som gör en plattform för energidata. En mycket givande och rolig inspirationsdag om Agenda 2030 … Läs mer
Framtidsverkstad

Hur ska vi jobba med Agenda 2030 i Kronoberg?

Länsstyrelsen i Kronobergs län anlitade oss på Measure & Change för att göra en utredning och en workshop. Fokuset handlade om hur vi ska nå målen i Agenda 2030. Vi använde metoden Framtidsverkstad, som utifrån en frågeställning lotsar gruppen fram till  konkreta planer. Dessa planer grundar sig på gruppens gemensamma bild av behov och möjligheter.