Klimatplattform för offentlig sektor

Klimatplattformen har utvecklats med erfarenhet från operativt klimatarbete i offentlig sektor. Den är anpassad att fylla de behov som finns i stora organisationer med många intressenter. Exempelvis är hela datainsamlingen automatiserad, för vi vet att den annars tar mycket tid från många personer i organisationen. Vår ambition är att minska tidsåtgången för insikter, för att ni effektivare skall kunna styra klimatarbetet.

Boka demo

Automatisk datainsamling

Avlasta arbetet med datainsamling från era axlar och överlåt det till systemet.

Detaljerade diagram

Precis data över aktiviteter och utfall per enhet, förenklar effektiv styrning.

Uppdatering varje månad

Gör klimatmålen levande under året och fatta beslut baserat på senaste utfall.

Anpassat för bred förståelse

Invånare, medarbetare, politiker kan ta del av utfall i en förenklad vy.

Så fungerar det

Beställning

Beställning av Klimatplattformen och av dataexport från bokföringssystemet till vår server. Bestäm tidperiod, det är ofta möjligt att analysera föregående år.

Strukturering och analys

Bestäm organisationsträd för uppföljningen, eftersom vi möjliggör att se utfall fördelat i organisationen.

Kvalitetskontroll

Verifiering av dataöverföringen, att aktuella utsläpp är med. Introduktion till användargränssnitt.

Leverans till er

Webbplattformen är klar och levereras med en för er unik länk som ni kan välja att sprida publikt. Användargenomgång.

”Med tjänsten från Measure and Change kan vi på ett enkelt sätt följa kommunens klimatavtryck och skapa en relevant hållbarhetsredovisning. En av de stora fördelarna är den tillförlitliga statistiken. Det är otroligt viktigt i mitt arbete”

Bild på Åsa Garp

Åsa Garp

Energi- och miljöstrateg, Lessebo kommun

Utsläpp per avdelning och aktivitet

Ju mer detaljerad data ni har, desto mer specifikt kan ni agera. I plattformen presenteras information på flera nivåer, bland annat per avdelning och aktivitet.

Översikt över energianvändningen

Den särskilda vyn över verksamhetens energianvändning presenterar fördelningen mellan fossilt och förnybart och vad respektive kategori består av.

Data för det geografiska området

Utöver den egna verksamhetens utfall presenteras också utsläppen i det geografiska området, med olika samhällssektorers klimatpåverkan.

Byggd med samarbete i fokus

Inkluderar hela organisationen

Stöd för att följa upp per organisatorisk enhet, samt möjlighet att inkludera flera bolag i koncernen att följa upp på samma sätt.

Skapa starkare dialoger

Låt data tala, som grund för bra dialoger och för att skapa initiativ till positiv förändring.

Enkel intern och extern delning

Länka till plattformen till ert intranät eller externa hemsida. För att inspirera och engagera fler till positivt klimatarbete.

Vårt erbjudande

Measure & Change Offentlig Sektor

Offentlig Sektor

från 50 000/år*

Klimatplattformen som effektiviserar klimatarbetet, med automatisk datainsamling av nedan kategorier enligt standarden Greenhouse gas protocol.


Inkluderar:

Scope 1 och 2 beräknat från primärdata.

Scope 3.6 tjänsteresor från primärdata och spend.

Detaljerad data för varje organisatorisk enhet.

Energidata uppdelat på förnybart och fossilt för köpt energi samt kostnad.

Administrationsgränssnitt för användare med definierade emissionsfaktorer, samt med möjlighet att lägga in egen data.


Kontakta oss

* Angivet pris är för att ge en inriktning. Begär offert utifrån din verksamhet, inkludera typ och antal fakturor på årsbasis. Består dataunderlaget inte av e-fakturor tillkommer en hanteringskostnad. Kostnad för integration med affärssystemet tillkommer.

Vanliga frågor

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om tjänsten.

Kontakta oss

Plattformen kan användas oavsett hur väl ni känner till er klimatpåverkan idag. Organisationer som har stor vetskap, som idag räknar manuellt, uppskattar automatiken i insamlingen av data som sparar dem tid. Organisationer som inte kommit igång att räkna får av plattformen hjälp att systematisera både insamling och beräkning av klimatpåverkan. Vi rekommenderar att köra plattformen för att få ett nuläge, vilket ger bra underlag att sätta mål utifrån. Det går även att läsa data bakåt i tiden. Oavsett var ni står idag i ert klimatarbete, låt oss boka ett förutsättningslöst möte, där vi går igenom era behov och hur vi kan förenkla för er.


Vi följer den internationella standarden Greenhouse gas protocol (GHG), vilket också är den standard som den nya lagstiftningen CSRD kommer att basera sig på.


Data kommer från bokföringssystemet och består av digitala underlag och bokföringsdata. Ibland används data från inköpssystemet.


Räkna med att det kan ta ett par månader från beställning tills att ni kan vara igång. Measure & Change är beroende av att dataöverföringen är uppsatt från bokföringssystemet. Det är en exportfunktion som ni kan sätta upp själva eller ta hjälp av leverantör/konsult för bokföringssystemet. Vi konfigurerar också systemet till valt organisationsträd, med koppling till bokföringen. Därefter kvalitetssäkras överföringen.


Data lagras och analyseras i Microsoft Azure inom EU. Offentlig sektor i Sverige accepterar i allmänhet Microsoft som leverantör. Det är ovanligt att vi hanterar data som inte redan är offentlig handling. För att det ändå kan ske ibland sluter vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunden.