Hjälp med klimatberäkning och omställning

Vi har stor erfarenhet av klimatarbete och hjälper verksamheter med allt ifrån att beräkna verksamhetens klimatpåverkan till strategier för minskning och finansiering av åtgärder. Hör av dig, så pratar vi ihop oss utifrån era behov.

Kontakta oss

Finansiering

Det finns många olika finansieringsstöd för klimatomställning. Vi vet vilka som finns och kan hjälpa till med ansökan.

Processledning

Etablerade processer är centralt för att ställa om. Vi kan hjälpa er med att skapa koldioxidbudget, sätta långsiktiga mål och implementera klimatåtgärder.

Utredningar

Göra en väsentlighetsanalys, manuell kartläggning av klimatpåverkan, beräkningar av åtgärders effekt, eller sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål.

Vi kan bland annat hjälpa er mer

Ansökningar om omställningsstöd

Vi kan hjälpa er med ansökan om stöd till bland annat svenska myndigheter som Naturvårdsverket, Vinnova och Energimyndigheten. Även EU-program som Horizon, UIA, Interreg eller andra.

Sätta mål och bestämma uppföljning

Vi kan hjälpa er att sätta upp mål som klimatbudget, Science based targets, energiplaner, eller planer över eventuella åtgärder.

Manuell beräkning av klimatpåverkan

Beroende på verksamhetens natur kan det ibland finnas ett behov av hjälp med att beräkna sina klimatutsläpp manuellt.

Utbildning av personal och works-shops

Effektiv omställning av en verksamhet kräver att hela personalen är med och har tillräcklig kunskap för att driva förändring.

Vi har ramavtal med Sinfra och våra tjänster kan avropas för

Analys & beräkning av verksamheters klimatpåverkan

Målsättning & strategi för att reducera verksamheters klimatpåverkan

Gör en förfrågan till

Measure & Change Klimatkonsult

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.