Hjälp med klimatberäkning och omställning

Vi har stor erfarenhet av klimatarbete och hjälper verksamheter med allt ifrån att beräkna verksamhetens klimatpåverkan till strategier för minskning och finansiering av åtgärder. Hör av dig, så pratar vi ihop oss utifrån era behov.

Kontakta oss

Finansiering

Det finns många olika finansieringsstöd för klimatåtgärder. Vi vet vilka stöd som finns och har framgångsrikt skrivit många beviljade ansökningar.

Processledning

Vi kan hjälpa er med strategi och åtgärdsförslag, att skapa koldioxidbudget, sätta långsiktiga mål och implementeringsplaner.

Utredningar

Vi hjälper till med väsentlighetsanalys, manuell kartläggning av klimatpåverkan, beräkningar av åtgärders effekt, eller sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål.

Exempel på vad vi hjälpt andra med

Ansökningar om projektstöd

Vi har framgångsrikt hjälpt till med ansökningar till svenska myndigheter som Naturvårdsverket, Vinnova och Energimyndigheten. Även till EU-program som Horizon, UIA, Interreg eller andra.

Klimatmål enligt SBT

Vi har hjälpt företag att sätta klimatmål enligt Science based targets (SBT), med ett förenklat spår anpassat för små och medelstora företag.

Manuell beräkning av klimatpåverkan

Vi har hjälpt företag att analysera hela verksamheter, och även svarat på specifika frågeställningar, t.ex. vad ett materialbyte får för konsekvenser för klimatpåverkan.

Utbildning av personal och works-shops

Vi har utbildat personal i kommande CSRD-lagstiftning. Leder hållbarhets work-shops av olika slag, ofta med fokus på klimatpåverkan och förändringsarbete.

Vi har ramavtal med Sinfra och våra tjänster kan avropas för

Analys & beräkning av verksamheters klimatpåverkan

Målsättning & strategi för att reducera verksamheters klimatpåverkan

Gör en förfrågan till

Measure & Change Klimatkonsult

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.