7

Klimatfrågan är för essentiell för att endast ingå i årsrapportering. Med tanke på frågans vikt för planetens ekosystem och våra levnadsvillkor.

Bilden visar ett korallrev, som är ett av de ekosystem som påverkas av den globala uppvärmningen.