Vi fick i uppdrag av Länsstyrelsen att ordna en inspirationsdag om Agenda 2030. Rundabords-diskussioner blandades med spännande föreläsare som Gustav Stenbeck som varit hållbarhetschef för Nordic Choice Hotels och nu driver Mestro som gör en plattform för energidata.