Vi hjälper er att ta fram planer och åtgärder för att bli fossilfria.

Konsulthjälp för att minska klimatpåverkan

Just nu finns det flera olika stöd och program för att påskynda klimatomställningen och vi hjälper till att söka finansiering/bidrag för klimatåtgärder.
Vi hjälper er framåt i klimatarbetet och samlar de kompetenser som behövs för varje uppdrag.

Finansiering

Just nu finns det flera olika stöd och program för att påskynda klimatomställningen och vi hjälper till att söka bidrag för klimatåtgärder. Exempel på finansiering av investeringar och projekt inom klimatomställning:

  • Svenska myndigheter t ex Vinnova, Energimyndigheten och Klimatklivet.
  • EU-ansökningar till Horizon, UIA, Interreg och ERUF mfl.

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling för finansiering från EU och svenska myndigheter. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om finansieringsmöjligheter.

Processledning
  • Sätta mål och följa upp
  • Hitta rätt åtgärder och finansiering
  • Hur organiserar vi arbetet?
  • Koldioxidbudget – varje förvaltning får sin CO2-budget på samma sätt som en ekonomisk ram
  • Klimatväxling – utsläpp beskattas internt i organisationen och används för klimatåtgärder
Utredningar
  • Beräkning av utsläpp i det geografiska området
  • Beräkning av klimatpåverkan i ditt företag eller kommun

Kontakta oss.