Vi hjälper våra kunder på vägen till hållbarhet.

Nya investeringsstöd för klimatåtgärder

Nu finns nya stöd att söka för investeringar som minskar klimatpåverkan i ditt företag eller organisation. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder...

Expertrådgivare inom hållbarhet och affärsutveckling

Measure & Change kommer att medverka som expert i Almis nya projekt för att särskilt stötta företag som påverkats av Coronakrisen. I projektet ingår...

Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet och ser fram emot...

Measure & Change konsultverksamhet

Measure & Change erbjuder även konsultstöd i omställningen till hållbarhet. Vi samlar de kompetenser som behövs i varje uppdrag och hjälper även till att hitta och söka finansiering från EU, nationellt eller regionalt.

Kunder som anlitat oss i sitt hållbarhetsarbete

Processledning

Omställning till hållbarhet
Hållbarhetspolicy och -redovisning
Miljöprogram

Utredningar

Hållbarhet
Miljö
Energi
Klimatbokslut
GHG protocol

Projektledning

EU-ansökningar till Horizon, UIA, Interreg, ERUF m fl.
Ansökningar till svenska myndigheter t ex Vinnova och Energimyndigheten.

Vilket stöd behöver ni på vägen till hållbarhet?

Boka en gratis konsultation.

”If you can’t measure it, you can’t manage it and you can’t fix it”.

Mike Bloomberg on Twitter.