Automatisk beräkning av klimatpåverkan

Automatisk beräkning av klimatpåverkan och kostnad

Verktyget visar utsläpp av växthusgaser för varje kostnadsställe kontinuerligt under året.

Lämna en kommentar