Europeiska Investeringsbankens (EIB) årliga klimatundersökning som fokuserar på medborgarnas beteenden och klimatförändringarna har kommit. Här är de huvudsakliga slutsatserna.

  • Närmare två tredjedelar av svenskarna är övertygade om att deras eget beteende kan göra skillnad när det gäller att hantera klimatkrisen.
  • 70 procent av svenska ungdomar anser att en framtida arbetsgivares klimatpåverkan är ett viktigt kriterium när de söker jobb.
  • 64 procent av svenskarna är positiva till mer omfattande statliga åtgärder för att förändra människors beteende. 72 procent av de under 30 år skulle välkomna sådana åtgärder.
  • Hälften av befolkningen säger att en potentiell arbetsgivare som prioriterar hållbarhet är viktigt. Över två tredjedelar av de under 30 år som säger att det är en betydande faktor.
  • 60 procent skulle betala mer för klimatvänlig mat, medan 72 procent är för att märka all mat med dess påverkan på klimatet och miljön.
  • Hela 45 procent av svenskarna är positiva till att skapa ett koldioxidbudgetsystem som sätter en gräns för den mest klimatskadliga konsumtionen.