64% av svenskarna vill att staten gör mer för klimatet

Sarah Nilsson

EIB:s klimatundersökning

Europeiska Investeringsbankens (EIB) årliga klimatundersökning som fokuserar på medborgarnas beteenden och klimatförändringarna har kommit. Här är de huvudsakliga slutsatserna.

  • Närmare två tredjedelar av svenskarna är övertygade om att deras eget beteende kan göra skillnad när det gäller att hantera klimatkrisen.
  • 70 procent av svenska ungdomar anser att en framtida arbetsgivares klimatpåverkan är ett viktigt kriterium när de söker jobb.
  • 64 procent av svenskarna är positiva till mer omfattande statliga åtgärder för att förändra människors beteende. 72 procent av de under 30 år skulle välkomna sådana åtgärder.
  • Hälften av befolkningen säger att en potentiell arbetsgivare som prioriterar hållbarhet är viktigt. Över två tredjedelar av de under 30 år som säger att det är en betydande faktor.
  • 60 procent skulle betala mer för klimatvänlig mat, medan 72 procent är för att märka all mat med dess påverkan på klimatet och miljön.
  • Hela 45 procent av svenskarna är positiva till att skapa ett koldioxidbudgetsystem som sätter en gräns för den mest klimatskadliga konsumtionen.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Visa alla inlägg