Boliden ny kund

Sarah Nilsson

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 års forskning tagit fram en cementprodukt som kan reducera klimatpåverkan med 95% för varje andel cement som används. Mycket lite tillförd energi krävs eftersom slaggen som används innehåller energi som omsätts i tillverkningsprocessen.

Den nya tekniken är skalbar och det går även att använda jungfruliga material. 8% av världens klimatutsläpp kommer från betongindustrin och att få fram kostnadseffektiva lösningar för att få ner utsläppen är avgörande för framtiden.

Det är väldigt roligt för oss på Measure & Change att få vara med och bidra i projektet.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Sinfra ny kund

Ny kund – Sinfra

Sinfra ekonomisk förening körde i juni igång Measure & Changes automatiska tjänst för att beräkna klimatpåverkan på de avrop som går genom Sinfra. Sinfra är en nationell ... Läs mer
En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer
Visa alla inlägg