Boliden ny kund

Sarah Nilsson

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 års forskning tagit fram en cementprodukt som kan reducera klimatpåverkan med 95% för varje andel cement som används. Mycket lite tillförd energi krävs eftersom slaggen som används innehåller energi som omsätts i tillverkningsprocessen.

Den nya tekniken är skalbar och det går även att använda jungfruliga material. 8% av världens klimatutsläpp kommer från betongindustrin och att få fram kostnadseffektiva lösningar för att få ner utsläppen är avgörande för framtiden.

Det är väldigt roligt för oss på Measure & Change att få vara med och bidra i projektet.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg