Enligt en färsk undersökning gjord av Blackrock, världens största kapitalförvaltare, menar investerare världen över att klimat- och hållbarhetsarbete är avgörande för hur man redan satsar – och framöver kommer satsa – sitt kapital. 425 investerare i 27 länder tillfrågades om sin inställning till hållbarhet.

Men brist på bra data är ett problem; 53% av respondenterna anger att dålig datakvalitet eller brist på data är det största hindret för hållbara investeringar. Miljö bedömdes som den viktigaste hållbarhetsfaktorn av 88%, vilket reflekterar att klimatfrågorna väger tungt.

Företag som inte kan redovisa sitt hållbarhetsarbete och som inte arbetar hårt för att nå mål inom exempelvis Parisavtalet kommer inte vara lönsamma på sikt och utgör därför en investeringsrisk, anser Blackrock. Läs hela utredningen här: Sustainability goes mainstream 2020 Global Sustainable Investing Survey