Enligt en färsk undersökning gjord av Blackrock, världens största kapitalförvaltare, menar investerare världen över att klimat- och hållbarhetsarbete är avgörande för hur man redan satsar – och framöver kommer satsa – sitt kapital. 425 investerare i 27 länder tillfrågades om sin inställning till hållbarhet.

Men brist på bra data är ett problem. Undersökningen visar att 53% av respondenterna anger att dålig datakvalitet eller brist på data är det största hindret för hållbara investeringar. 88% av respondenterna bedömer miljön som den viktigaste hållbarhetsfaktorn, vilket reflekterar att klimatfrågorna väger tungt.

Företag som inte kan redovisa sitt hållbarhetsarbete och som inte arbetar hårt för att nå mål inom exempelvis Parisavtalet. Dessa företag kommer inte vara lönsamma på sikt och utgör därför en investeringsrisk, anser Blackrock. Här kan du läsa hela utredningen: Sustainability goes mainstream 2020 Global Sustainable Investing Survey

Vill du läsa mer om Measure & Change, följ länken: https://measureandchange.se/