SDG

Länsstyrelsen i Kronobergs län anlitade oss för att göra en utredning och en work-shop om hur vi ska nå målen i Agenda 2030. Vi använde metoden Framtidsverkstad, som utifrån en frågeställning lotsar gruppen fram till  konkreta planer som grundar sig på gruppens gemensamma bild av behov och möjligheter.