Investeringsstöd till klimatomställning

Sarah Nilsson

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt.

Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar att klara av att möta villkoren. Åtgärderna måste vara avslutade redan innan sommaren år 2024. Här följer några exempel på möjliga åtgärder:

– Tankstationer och produktion av biodrivmedel och vätgas
– Energikonvertering
– Elektrifiering, exempelvis av pumpar och utfodringssystem
– Cykelbanor & cykelgarage
– Materialanvändning och avfallshantering
– Spillvärme, processer & byggnader
– Stöd ges ej till elproduktion med undantag av gasmotorer för rötad biogas

Vi kan hjälpa till med ansökan, kontakta oss så snart som möjligt i så fall!

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Sinfra ny kund

Ny kund – Sinfra

Sinfra ekonomisk förening körde i juni igång Measure & Changes automatiska tjänst för att beräkna klimatpåverkan på de avrop som går genom Sinfra. Sinfra är en nationell ... Läs mer
En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer
Visa alla inlägg