Investeringsstöd till klimatomställning

Sarah Nilsson

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt.

Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar att klara av att möta villkoren. Åtgärderna måste vara avslutade redan innan sommaren år 2024. Här följer några exempel på möjliga åtgärder:

– Tankstationer och produktion av biodrivmedel och vätgas
– Energikonvertering
– Elektrifiering, exempelvis av pumpar och utfodringssystem
– Cykelbanor & cykelgarage
– Materialanvändning och avfallshantering
– Spillvärme, processer & byggnader
– Stöd ges ej till elproduktion med undantag av gasmotorer för rötad biogas

Vi kan hjälpa till med ansökan, kontakta oss så snart som möjligt i så fall!

Sarah Nilsson

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Bild på Robert Wahlquist, Sarah Nilsson, Erika Bernstone och Gustav Stenbeck

Investerare gör ny investering i Measure & Change

Vi på Measure & Change är väldigt glada att befintliga investerare, Almi Invest, Visive och Gain Sustain återinvesterar i oss. Investeringen om dryga två miljoner kronor, gör ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Subventioner av fossila bränslen ökar

Ofattbara 78 tusen miljarder kronor betalade världens stater i subventioner till fossila bränslen 2022. Pengar som om de istället användes till omställning skulle kunna nå målen för ... Läs mer

Sarah Nilsson

Flygfoto över en stor avlång sjö som går genom ängarna.

Klimatet är för viktigt för att endast ingå i årsrapporten

Tänk dig en ekonomichef, som bara får balansräkning och resultaträkning en gång per år. Eller en försäljningschef som inte vet vilken produktkategori som säljer bra eller dåligt ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg