Investeringsstöd till klimatomställning

Sarah Nilsson

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt.

Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar att klara av att möta villkoren. Åtgärderna måste vara avslutade redan innan sommaren år 2024. Här följer några exempel på möjliga åtgärder:

– Tankstationer och produktion av biodrivmedel och vätgas
– Energikonvertering
– Elektrifiering, exempelvis av pumpar och utfodringssystem
– Cykelbanor & cykelgarage
– Materialanvändning och avfallshantering
– Spillvärme, processer & byggnader
– Stöd ges ej till elproduktion med undantag av gasmotorer för rötad biogas

Vi kan hjälpa till med ansökan, kontakta oss så snart som möjligt i så fall!

Sarah Nilsson

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg