Klimatförändringar – Både optimistisk och pessimistisk till framtiden

Sarah Nilsson

Isberg som smälter - för inlägg om framtiden

Sternrapporten från 2006 gjorde det tydligt att klimatförändringarna kommer att påverka de grundläggande levnadsförhållandena för människor världen runt i framtiden. Det kommer bli oerhört kostsamt att inte göra någonting. Beräkningarna visar på en ekonomisk minskning på mellan 5 och 20% av BNP per år för all framtid. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser för att undvika de värsta följderna av klimatförändringarna kan däremot begränsas. En begränsning till cirka en procent av BNP per år, sett till hela världen.

I en intervju med Nicholas Stern för SVT i veckan konstaterar Stern att effekterna av klimatförändring har kommit snabbare och i större skala än förväntat. Däremot har utvecklingen av tekniken gått fortare och förnybart är redan billigare än fossil energiproduktion.

Vid ett webinar som EU-kommissionen gav 25 mars var Stern huvudtalare. Då betonade han att investeringarna som sker nu efter pandemin, för att få igång ekonomin, är avgörande:

”The next decade is critical. Choices made on infrastructure and capital now will either lock us in to high emissions, or set us on a low-carbon growth path which can be sustainable and inclusive. Cities are central.”

Vidare konstaterade han att om vi fortsätter som idag hamnar vi långt över tre-gradersmålet i framtiden.

– Jag är optimistisk över vad vi kan göra men pessimistisk till vad vi kommer att göra, säger Stern till SVT. Hoppet är teknisk utveckling och ungdomarna – de har förstått hur oerhört kostsamt det blir att inte vidta åtgärder.

Länk till webbinariet som EU-kommissionen gav

Vill du läsa mer om Measure & Change? Klicka på länken

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

Visa alla inlägg