Klimatet är för viktigt för att endast ingå i årsrapporten

Erika Jonsson Bernstone

Flygfoto över en stor avlång sjö som går genom ängarna.

Tänk dig en ekonomichef, som bara får balansräkning och resultaträkning en gång per år. Eller en försäljningschef som inte vet vilken produktkategori som säljer bra eller dåligt under årets gång. Otänkbart för de flesta. Men när det kommer till klimatfrågan och verksamhetens klimatmål är det en fråga som vanligtvis följs upp och rapporteras en gång per år i samband med årsbokslut.

Med tanke på frågans vikt för framtida levnadsvillkor, planetens ekosystem och hur bråttom det är att nå de vetenskapligt förankrade klimatmålen om 1,5 till max 2 graders uppvärmning, måste klimatmålen ges utrymme också i månads-, kvartals- och halvårsuppföljningar.

De mål vi styr mot – har större sannolikhet att bli verklighet!

Varför följer inte verksamheter sin klimatpåverkan löpande under året?

För de flesta är det en resursfråga. Det är tidskrävande att samla in data för beräkningarna. Kompetensen finns inte alltid internt och att anlita en konsult gör man helst en gång per år i samband med årsbokslut, för att följa rapporteringskrav.

Men tänk dig att inget av ovan skulle vara ett hinder.

  • Datainsamlingen skulle gå helt automatiskt via fakturor och bokföringsunderlag.
  • Inget manuellt arbete, för insamling eller beräkning.
  • Uppföljning av klimatmålen sker helt automatiserat fortlöpande under året utan handpåläggning.

Vad skulle effekterna bli, när ni signalerar att klimatfrågan är så viktig att den ska ta plats i månads, kvartals och halvårsuppföljningar? Vilka signaler sänder det till kunder/invånare, medarbetare, aktieägare, investerare med flera?

Measure & Change menar allvar med automatisering, här går vi längre än andra. Vi brinner för att med teknik och intelligens, se till att klimatmålen blir levande och frekvent följs upp i styrningen.

Det är viktigt nu och för planetens framtid.

For Change – Measure is key!

Erika Jonsson Bernstone

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg