Klimatkrisen är ett faktum!

Isberg för inlägg om klimatkrisen

Klimatkrisen är ett faktum och jorden blir allt varmare. Om det fortsätter på samma sätt som idag så kommer förutsättningarna för ett gott liv på jorden att försämras betydligt. Det är därför viktigare än någonsin att individer och företag vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Detta är något som många hört och något som många redan vet om. Något som kanske inte är riktigt lika vedertaget är hur det faktiskt ser ut, de konkreta mätetalen och faktan. Jag själv är mycket intresserad av siffror och statistik, samtidigt som jag anser att tydligt förmedlad och välgrundad data har möjligheten att stärka en diskussion enormt. Att lyfta siffror och statistik för att påvisa och tydliggöra klimatkrisen anser jag vara en väsentlig del i den pågående diskussionen.

Med detta i åtanke så kommer denna veckas blogginlägg att handla om just klimatets nuvarande läge, baserat på statistik. Idén och datan hämtas från en mycket intressant sida från Dagens Nyheter. För att djupdyka i ämnet kring klimatfrågan rekommenderar jag därför följande länk: dn.se/klimatet-just-nu/. De sammanställer det senaste inom klimatrelaterad vetenskaplig forskning, med nästintill dagliga uppdateringar.

I den senaste uppdateringen lyfter de hur nuläget ser ut för hela planeten utifrån olika perspektiv. De har även med en klocka som räknar ned tiden på sin hemsida. Denna visar att det snart bara är 6 år kvar innan det är för sent att ta bort våra utsläpp, om planetens uppvärmning ska begränsas till max 1,5 grader. De statistiska perspektiv som lyfts upp är följande:

5 statistiska perspektiv

– Koldioxid i atmosfären: De senaste siffrorna visar att mängden ökat med 6% senaste 10 åren.
– Jordens temperatur: De visar att vi redan är uppe på 1,1 graders ökning.
– Havsnivån: Nivån har stigit med 25 cm sedan år 1880.
– Mängden havsis på Arktis: Mätningarna visar att isen försvunnit med 30% sedan år 1979.
– Energimängd: 87% av vår energi på planeten kommer från fossila bränslen.

För att läsa mer om statistiken och hur den tagits fram, samt källorna bakom diskussionen, se följande länk: Dagens Nyheter.

Sverige tar taktpinnen!

Statistiken talar alltså sitt tydliga språk när man sammanställer det på detta sätt. Vi är på väg åt helt fel håll samtidigt som tiden börjar rinna iväg. Väljer man att djupdyka i en av DN:s kategorier, såsom energimängden, så kan man exempelvis se att världen nästan dubblat sin energianvändning på 40 år, där majoriteten är med fossila bränslen. Om vi ska hitta något positivt i denna statistik så är det faktiskt datan om Sveriges energianvändning. Vi visar att det är möjligt med förändring och har valt att ta taktpinnen i klimatfrågan. Sedan 70-talet har landets användning av fossila bränslen minskat kraftigt, samtidigt som vi ökat användandet av förnybar energi och kärnkraft.

För att klara av klimatmålen och för att motverka klimatkrisen behöver vi alla hjälpa till. Organisationer och företag är viktiga aktörer i omställningen. Du som läser detta inlägg, har du kännedom om din arbetsplats klimatpåverkan? Hur ser fördelningen av förnybart/fossilt bränsle ut i er organisation? Vi på Measure & Change är experter på klimatberäkningar och rådgivning av hållbarhetsstrategier. Genom tydlig och konkret klimatdata, med väsentlig transparens, tillsammans med god rådgivning och expertis kan resan mot en klimatpositiv organisation uppnås. Vi kan hjälpa till, tveka inte att höra av dig för att diskutera möjliga lösningar.

Kontakta oss här: Klimatrådgivning.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Sinfra ny kund

Ny kund – Sinfra

Sinfra ekonomisk förening körde i juni igång Measure & Changes automatiska tjänst för att beräkna klimatpåverkan på de avrop som går genom Sinfra. Sinfra är en nationell ... Läs mer
En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer
Visa alla inlägg