AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

Sarah Nilsson

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers verksamhet som till exempel kommuner, är det särskilt svårt att få koll på de indirekta utsläppen.

Linnéuniversitetet och Measure & Change inlett ett samarbete för att utforska hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas för att identifiera och beräkna indirekta utsläpp, bland annat utsläpp från inköp av varor och tjänster. Detta innebär bearbetning av stora mängder data och där har tekniker som AI och maskininlärning potential att effektivisera arbetet och att förbättra kvalitén på informationen. Indata kommer bland annat från olika delar av affärssystemet.

Ansvarig för detta projekt från Linnéuniversitetets sida är Alexander Gustafsson, forskningsingenjör vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Han betonar vikten av att adressera klimatförändringarna och ser fram emot att använda AI för att bättre förstå och hantera indirekta utsläpp.

– Vi på LNU är glada över att få vara en del av detta projekt som belyser en av vår tids mest angelägna utmaningar, där AI-baserade beräkningar av indirekta utsläpp öppnar upp för insikter kring klimatpåverkan på ett mer effektivt sätt, säger Alexander Gustafsson.

Paula Widén, som är tekniskt ansvarig på Measure & Change, delar denna entusiasm och är fascinerad av möjligheterna som den nya tekniken öppnar.

– Det blir otroligt spännande när näringsliv och akademi möts i innovation och ny teknik på det här sättet. Vi är mycket glada över samarbetet med LNU, säger Paula Widén.

De direkta utsläppen är förhållandevis enkla att få ner eftersom organisationen har direkt rådighet över dem. Det går fint att tanka HVO istället för diesel, köpa biogasbil eller byta elleverantör. Genom att även beräkna indirekta utsläpp kan organisationer få en mer detaljerad och heltäckande förståelse för hela sin klimatpåverkan. Det möjliggör att identifiera potential till minskade utsläpp i leverantörsleden. Inte minst värdefullt är att underlätta hållbarhetsrapportering som nu blir obligatoriskt för större företag som omfattas av den nya EU-direktivet CSRD, och även för deras underleverantörer.

Vi står i början av två stora förändringar; användning och utveckling av AI och ett förändrat klimat. Båda kommer att ha stor påverkan på våra liv. Det är troligt att AI kan användas på många olika sätt i arbetet med att begränsa klimatförändringarna och dess effekter. Men till syvende och sist behövs politiska beslut om styrmedel och regelverk som styr utvecklingen mot fossilfrihet.  

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

Visa alla inlägg