Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen.
En kommun eller en region har stora möjligheter att påverka utsläppen i sitt geografiska område, inte bara de egna utsläppen som de har full rådighet över. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt dialog och samordning av andra aktörer i samhället är viktiga påverkansmöjligheter.