Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ett internationellt projekt, kallat Circular Trust Buildning (CTB) för att minska klimatpåverkan i byggsektorn.

– Det är ett oerhört spännande projekt säger Erika Bernstone, som är Measure & Changes kommunikationsresurs i projektet.

Measure & Change går gärna in med resurser i projekt där det finns tydliga problemformuleringar och med en stor potential till positiv klimattransformation genom projektinsatsen.

CTB-projektet är definitivt ett sådant, med följande problemformulering och bakgrund till projektet:

  • Byggbranschen står för 22 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser
  • 40 procent av Sveriges avfall.
  • 50 procent av allt utvunnet material inom EU kommer från byggsektorn.

Behovet av ökat återbruk och resurseffektivitet är stort och det finns stor potential.

Idag slängs fullt fungerande material i brist på kunskap, tid och kommunikation. Att cirkulera material kan minska utsläpp av växthusgaser med upp till 90%, samtidigt som det minimerar avfallet och stoppar uttaget av jungfruligt material.

Här finns potential att lösa ett globalt problem – därför är brett handslag för återbruk viktigt.

CTB-projektet skall underlätta transformationen till en allt mer cirkulär byggsektor genom att bidra med kunskap, samt genom att visa i handling i pilotprojekt hur återbruk genomförs med gott resultat. Lokala projektpartners är GodaHus och Linnéuniversitetet. Pilotprojekten för ökat återbruk genomförs i samarbete med Region Kronoberg och Vöfab.

Vill du följa projektet ”Circular Trust Buildning” – Följ GodaHus på Linkedin. Material finns också på godahus.se

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Sinfra ny kund

Ny kund – Sinfra

Sinfra ekonomisk förening körde i juni igång Measure & Changes automatiska tjänst för att beräkna klimatpåverkan på de avrop som går genom Sinfra. Sinfra är en nationell ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

Visa alla inlägg