Lessebo kommuns klimatpåverkan uppdelat på resutatenhet

Visar automatisk beräkning av klimatpåverkan för varje resultatenhet.

Visar klimatpåverkan per resultatenhet. Verktyget hämtar data från bokföringssystemet och räknar ut klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter.

Lämna en kommentar