Subventioner av fossila bränslen ökar

Sarah Nilsson

Ofattbara 78 tusen miljarder kronor betalade världens stater i subventioner till fossila bränslen 2022. Pengar som om de istället användes till omställning skulle kunna nå målen för hållbar utveckling i utvecklings- och tillväxtländer. Allt enligt IMF, Internationella Utvecklingsfonden.

IMF konstaterar också att om världens länder upphörde med subventionerna till fossila bränslen så skulle även Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till 1,5  till 2 grader kunna nås.

Vid FN:s klimatförhandlingar 2021 och 2022, kom länderna överens om att påskynda ansträngningarna för att fasas ut ineffektiva subventioner för fossila bränslen. Flera länder har lyckats med att avlägsna direkta subventioner eller lagt på skatter eller andra styrmedel. Till exempel EU:s utsläppshandelsystem, som tvingar kraftverk och industriella källor att betala för koldioxidutsläpp och hade koldioxidpriser i linje med eller lite över vad som krävs för att nå klimatmålen. Indien, Marocko, Saudiarabien och Ukraina har fasat ut direkta subventioner och i vissa fall introducerat skatter. Många länder beskattar vägtransportanvändning.

Ändå har många länder haft svårigheter med att minska subventionerna trots de potentiella vinsterna. När reformer genomförs, ökar priserna, och detta kan leda till social oro. Avsaknaden av offentligt stöd för att minska eller ta bort subventioner beror delvis på brist på förtroende för regeringens förmåga att kompensera de fattiga och medelklassen för de högre energipriserna de ställs inför. Regeringar är också ofta oroade över att högre energipriser kommer att bidra till en högre inflationstakt och negativt påverka deras konkurrenskraft. Subventionsreform kan också vara komplex när den inkluderar ansträngningar att öka effektiviteten och minska produktionskostnader, vilket ofta är fallet för el-sektorn. (Källa: IMF)

Sarah Nilsson

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Bild på Robert Wahlquist, Sarah Nilsson, Erika Bernstone och Gustav Stenbeck

Investerare gör ny investering i Measure & Change

Vi på Measure & Change är väldigt glada att befintliga investerare, Almi Invest, Visive och Gain Sustain återinvesterar i oss. Investeringen om dryga två miljoner kronor, gör ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Investeringsstöd till klimatomställning

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt. Den som har ett väl förberett ... Läs mer

Sarah Nilsson

Flygfoto över en stor avlång sjö som går genom ängarna.

Klimatet är för viktigt för att endast ingå i årsrapporten

Tänk dig en ekonomichef, som bara får balansräkning och resultaträkning en gång per år. Eller en försäljningschef som inte vet vilken produktkategori som säljer bra eller dåligt ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg