Summera klimatpåverkan 2023

Erika Jonsson Bernstone

Flygfoto på en grusväg som slingrar sig genom skogen.

Hur går det till att summera 2023 års klimatavtryck?

Vi på Measure & Change hjälper såväl företag som offentliga aktörer att beräkna sin klimatpåverkan. Vi har två processer, en helautomatisk och en manuell. Här nedan kan du läsa mer om hur de går till och vad som krävs av er i respektive process.

Helautomatisk beräkning av verksamhetens klimatpåverkan.

Passar alla aktörer vars leverantörsfakturor är e-fakturor. Det innebär att hela datainsamlingen automatiseras. Från e-fakturorna kan vår intelligenta mjukvara läsa in all grunddata och genomföra beräkningarna. Leveransen från oss är verksamhetens klimatavtryck. Ni får insikter i var ni har störst rådighet att påverka för minskat klimatavtryck 2024. Största fördelen för er: minimalt med arbete, då hela datainsamlingen är automatiserad. Får vi e-fakturorna sköter vi resten!

Manuellt konsultstöd i att ta fram verksamhetens klimatpåverkan.

Passar alla aktörer, särskilt företag som inte har alla leverantörsfakturor digitalt. Vi förser er med ett formulär över vilken data som ni behöver samla in. Det handlar om förbrukningsdata av el, drivmedel etc. Vi vägleder er även i var/hur ni finner data. Efter att ni har fyllt i underlaget genomför vi beräkningarna och återkommer till er med en summering av resultatet samt kan vägleda er i åtgärder. Vi är även duktiga på att söka finansiering till omställningsstöd när det finns potential till det.

Hör av dig, vi kan avlasta er! info@measureandchange.se

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Visa alla inlägg