Summera klimatpåverkan 2023

Erika Jonsson Bernstone

Flygfoto på en grusväg som slingrar sig genom skogen.

Hur går det till att summera 2023 års klimatavtryck?

Vi på Measure & Change hjälper såväl företag som offentliga aktörer att beräkna sin klimatpåverkan. Vi har två processer, en helautomatisk och en manuell. Här nedan kan du läsa mer om hur de går till och vad som krävs av er i respektive process.

Helautomatisk beräkning av verksamhetens klimatpåverkan.

Passar alla aktörer vars leverantörsfakturor är e-fakturor. Det innebär att hela datainsamlingen automatiseras. Från e-fakturorna kan vår intelligenta mjukvara läsa in all grunddata och genomföra beräkningarna. Leveransen från oss är verksamhetens klimatavtryck. Ni får insikter i var ni har störst rådighet att påverka för minskat klimatavtryck 2024. Största fördelen för er: minimalt med arbete, då hela datainsamlingen är automatiserad. Får vi e-fakturorna sköter vi resten!

Manuellt konsultstöd i att ta fram verksamhetens klimatpåverkan.

Passar alla aktörer, särskilt företag som inte har alla leverantörsfakturor digitalt. Vi förser er med ett formulär över vilken data som ni behöver samla in. Det handlar om förbrukningsdata av el, drivmedel etc. Vi vägleder er även i var/hur ni finner data. Efter att ni har fyllt i underlaget genomför vi beräkningarna och återkommer till er med en summering av resultatet samt kan vägleda er i åtgärder. Vi är även duktiga på att söka finansiering till omställningsstöd när det finns potential till det.

Hör av dig, vi kan avlasta er! info@measureandchange.se

Erika Jonsson Bernstone

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Illustrerat abstrakt stapeldiagram med många staplar i grupper av två.

Steget efter miljöspendanalys

Ta chansen att delta i en enkät och bidra med dina synpunkter om vad som efterfrågas, för att effektivare minska klimatpåverkan från organisationens inköp: https://sv.surveymonkey.com/r/2W6G8QG Miljöspendanalys används ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Bild på Robert Wahlquist, Sarah Nilsson, Erika Bernstone och Gustav Stenbeck

Investerare gör ny investering i Measure & Change

Vi på Measure & Change är väldigt glada att befintliga investerare, Almi Invest, Visive och Gain Sustain återinvesterar i oss. Investeringen om dryga två miljoner kronor, gör ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Subventioner av fossila bränslen ökar

Ofattbara 78 tusen miljarder kronor betalade världens stater i subventioner till fossila bränslen 2022. Pengar som om de istället användes till omställning skulle kunna nå målen för ... Läs mer

Sarah Nilsson

Visa alla inlägg