Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Erika Jonsson Bernstone

Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer transparent, jämförbar och är betydligt mer omfattande.

För att svara upp mot den nya rapporteringsstandarden kommer flera organisationer att upphandla såväl expertis som systemstöd.

Vi är övertygande om att det finns mycket att vinna för de organisationer som utöver pris, leveranskvalitet etc. också lägger till utvärderingskriterier i upphandlingsdokumenten som berör:

  • intern tidsåtgång
  • integrationsmöjligheter och skalbarhet över tid

Varför intern tidsåtgång är avgörande

Intern tidsåtgång bland medarbetarna är en nyckelaspekt som inte bör förbises när man väljer ett systemstöd för hållbarhetsrapportering. Många rapporteringsplattformar (och konsulter) förlitar sig idag på att medarbetare internt skall ta fram underliggande data manuellt. Ett arbete som tar mycket tid för många i organisationen. Just eftersom den nya rapporteringen är omfattande, bör tidsåtgång internt värderas likväl som priset för den tjänst man köper in.

Medarbetare som ansvarar för hållbarhetsrapportering kan lätt bli överbelastade med administrativa uppgifter och manuella processer. Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter och integrera olika system kan organisationen minska arbetsbelastningen och frigöra medarbetarnas tid för mer meningsfulla och strategiska uppgifter, samtidigt som man minimerar risken för felaktigheter av manuella steg.

Varför integration mellan olika system

”Inte ett system till” kan man kanske känna som medarbetare.

Samtidigt är olika stödsystem bra på olika saker.  För att säkerställa en bra användarupplevelse bör man därför se till att kravställa att verksamhetens olika systemstöd kan integreras sömlöst med varandra och med underliggande datakällor. På så sätt kan organisationen dra nytta av de bästa funktionerna från olika system och samtidigt skapa en enhetlig och sammanhängande användarupplevelse och rapporteringsprocess.

Vi på Measure & Change grundandes med idén om att det går att minimera användarens tidsåtgång till insikter, genom smarta integrationer och intelligent mjukvara. Med vår automatiserade lösning för datainsamling och beräkning av klimatpåverkan, ser vi fram emot svara på kommande upphandlingar.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Visa alla inlägg