Vi är mycket stolta och tacksamma över att Vinnova återigen har beviljat oss stöd, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla klimatverktyget och kommer att kunna lägga till många nya funktioner. Idag har vi en väl fungerande prototyp för Lessebo kommun. Vidareutvecklingen kommer att ske i samverkan med offentlig sektor. Mer kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget och ge sina synpunkter. Hör gärna av dig om din organisation är intresserad av att vara en av dessa testkunder.