Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter som orsakar utsläppen och vilka åtgärder man kan vidta för att minska dem. Stödet från Vinnova är på 300 000 kr och det går till de projekt som har högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team. Stödet ska gå till att bygga en prototyp.

Ska vi begränsa den globala uppvärmningen för att undvika riktigt allvarliga följder. Då måste snabba och omfattande förändringar ske av hela samhället i en skala som saknar motstycke, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC.

-Alla delar av samhället måste förändra sig och en nyckel är kunskap om verksamhetens klimatpåverkan och hur den kan minskas. Här kan vårt verktyg vara en pusselbit, säger Sarah Nilsson, VD i Measure & Change.