Lessebo mäter klimatpåverkan med Measure & Change

Med klimatverktyget från Measure & Change får Lessebo kommun automatisk beräkning av av sin klimatpåverkan. – Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp, hållbarhetsstrateg. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt med rätt statistik för att visa på verkligheten.

tps://www.lessebo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-04-mater-miljopaverkan.html?fbclid=IwAR0elSR_Qd40zglv53u4dHJrcSkmAZaKni7A2lOqZ4KAk-_1egV7MiZuios

Vinnova beviljar återigen innovationsstöd

Vi är mycket stolta och tacksamma över att återigen ha beviljats stöd av Vinnova, särskilt betydelsefullt för oss i dessa tider. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla klimatverktyget och kommer att kunna lägga till många nya funktioner. Idag har vi en väl fungerande prototyp för Lessebo kommun. Vidareutvecklingen kommer att ske i samverkan mer kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget och ge sina synpunkter. Hör gärna av dig om din organisation är intresserad av att vara en av dessa testkunder.

Lessebo kommun testbädd

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Detta gör det enklare att veta vilka åtgärder som bör vidtas och i vilken del av organisationen. Beräkningarna kommer även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.

Measure & Change beviljas innovationstöd från Vinnova

Measure & Change tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter som orsakar utsläppen och vilka åtgärder man kan vidta för att få ner dem. Stödet från Vinnova är på 300 000 kr och det går till de projekt som har högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team. Stödet ska gå till att bygga en prototyp.

Ska den globala uppvärmningen begränsas så att vi undviker riktigt allvarliga följder krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC.

-Alla delar av samhället måste förändras och en nyckel är kunskap om verksamhetens klimatpåverkan och hur den kan minskas. Här kan vårt verktyg vara en pusselbit, säger Sarah Nilsson, VD i Measure & Change.