Investeringsstöd till klimatomställning

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt. Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar … Läs mer

Klimatet är för viktigt för att endast ingå i årsrapporten

Flygfoto över en stor avlång sjö som går genom ängarna.

Tänk dig en ekonomichef, som bara får balansräkning och resultaträkning en gång per år. Eller en försäljningschef som inte vet vilken produktkategori som säljer bra eller dåligt under årets gång. Otänkbart för de flesta. Men när det kommer till klimatfrågan och verksamhetens klimatmål är det en fråga som vanligtvis följs upp och rapporteras en gång … Läs mer

Nya EU-direktivet (CSRD) driver efterfrågan av smart klimatrapportering

Som en effekt av det nya EU-direktivet om utökad hållbarhetsrapportering (CSRD) märker vi på Measure & Change att allt fler företag förbereder sig för de nya kraven. Vi ser att såväl privata företag som kommunala bolag tar position för att arbeta smartare med klimatuppföljning, vilket vi förstås gärna hjälper till med. Vad är CSRD? CSRD … Läs mer

Nu är det klart, ny utlysning i Klimatklivet!

Klimatklivets logga

Av budgettekniska skäl kommer det denna gång villkoras att åtgärderna ska slutföras senast den 30 juni 2024. Besked beräknas komma i november–december 2023. Detta i kombination med att åtgärder inte får påbörjas innan Naturvårdsverket beviljat stöd gör att det krävs väl förberedda och mer begränsade åtgärder. Det är dock ok att göra icke-tvingande förhandsbeställningar, exempelvis av … Läs mer

64% av svenskarna vill att staten gör mer för klimatet

EIB:s klimatundersökning

Europeiska Investeringsbankens (EIB) årliga klimatundersökning som fokuserar på medborgarnas beteenden och klimatförändringarna har kommit. Här är de huvudsakliga slutsatserna. Närmare två tredjedelar av svenskarna är övertygade om att deras eget beteende kan göra skillnad när det gäller att hantera klimatkrisen. 70 procent av svenska ungdomar anser att en framtida arbetsgivares klimatpåverkan är ett viktigt kriterium … Läs mer

Hur beräknar man som organisation sin klimatpåverkan?

Digitalt webinar 27e april & inlägg om klimatpåverkan

Att som organisation beräkna sin klimatpåverkan är ett avgörande steg för att minska utsläppen och bidra till att stoppa den globala uppvärmningen. Det kan tyckas överväldigande, men med rätt metoder och verktyg kan det också bli enklare än vad man tror. Processen sker traditionellt i följande steg: Samla in data om energiförbrukning, transporter, inköp och … Läs mer

Kritiken från Klimatpolitiska rådet är mycket hård

Klimatpolitiska rådets logga

De globala utsläppen måste snabbt vända nedåt om vi ska undvika de mest dramatiska negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat. Detta lyfter klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport för 2023. För att läsa mer om denna klicka här: Klimatpolitiska rådets rapport Rådet konstaterar att den politik som den nya regeringen hittills presenterat inte är tillräcklig … Läs mer

Measure & Change på Swedish Startup Map

Swedish Climate Startup Map - logo

Measure & Change är en av de 420 startups som finns  med på Swedish Climate Startup Map! Det är verkligen glädjande att det finns så många startups som vill bidra till att minska utsläppen. Enligt den senaste IPCC-rapporten måste vi agera kraftfullt och snabbt. Detta nya initiativ vill lyfta innovativa startups som bidrar till den gröna … Läs mer

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

Text från IPCC för blogg om FN:s klimatpanel och klimatkrisen

Tiden håller på att rinna ut, enligt FN:s klimatpanel. Vi måste minska utsläppen med 50% innan 2030 för att kunna nå 1,5-gradersmålet. IPCC:s nya rapport sammanfattar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi har fortfarande en liten chans men det är bråttom. Till 2030 måste vi halvera utsläppen om det ska vara … Läs mer

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Bild på statistik för inlägg om fossila bränslen

Subventionerna av fossila bränslen världen över sköt i höjden 2022 och steg över 1 biljon USD för första gången, enligt International Energy Agency. Oron på energimarknaderna ledde till att bränslepriserna på internationella marknader var långt över vad många konsumenter faktiskt betalade. Förra årets rekordsubventioner – mitt i den globala energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av … Läs mer