Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers verksamhet som till exempel kommuner, är det särskilt svårt att få koll på de indirekta utsläppen. Linnéuniversitetet och Measure & Change inlett ett samarbete för att utforska hur … Läs mer

Subventioner av fossila bränslen ökar

Ofattbara 78 tusen miljarder kronor betalade världens stater i subventioner till fossila bränslen 2022. Pengar som om de istället användes till omställning skulle kunna nå målen för hållbar utveckling i utvecklings- och tillväxtländer. Allt enligt IMF, Internationella Utvecklingsfonden. IMF konstaterar också att om världens länder upphörde med subventionerna till fossila bränslen så skulle även Parisavtalets … Läs mer

Investeringsstöd till klimatomställning

Kontorsbyggnad med minimalistisk damm och allé.

Höstens omgång av Klimatklivet har en stor budget, 3,1 miljarder. Vi kan hjälpa er att ansöka om finansiering till ert projekt. Den som har ett väl förberett projekt, som kan slutföras före 30 juni 2024 år, har goda utsikter att få investeringsstöd beviljat. Budgeten är stor och troligen kommer färre projekt än i andra ansökningsomgångar … Läs mer

Nu är det klart, ny utlysning i Klimatklivet!

Klimatklivets logga

Av budgettekniska skäl kommer det denna gång villkoras att åtgärderna ska slutföras senast den 30 juni 2024. Besked beräknas komma i november–december 2023. Detta i kombination med att åtgärder inte får påbörjas innan Naturvårdsverket beviljat stöd gör att det krävs väl förberedda och mer begränsade åtgärder. Det är dock ok att göra icke-tvingande förhandsbeställningar, exempelvis av … Läs mer

64% av svenskarna vill att staten gör mer för klimatet

EIB:s klimatundersökning

Europeiska Investeringsbankens (EIB) årliga klimatundersökning som fokuserar på medborgarnas beteenden och klimatförändringarna har kommit. Här är de huvudsakliga slutsatserna. Närmare två tredjedelar av svenskarna är övertygade om att deras eget beteende kan göra skillnad när det gäller att hantera klimatkrisen. 70 procent av svenska ungdomar anser att en framtida arbetsgivares klimatpåverkan är ett viktigt kriterium … Läs mer

Measure & Change på Swedish Startup Map

Swedish Climate Startup Map - logo

Measure & Change är en av de 420 startups som finns  med på Swedish Climate Startup Map! Det är verkligen glädjande att det finns så många startups som vill bidra till att minska utsläppen. Enligt den senaste IPCC-rapporten måste vi agera kraftfullt och snabbt. Detta nya initiativ vill lyfta innovativa startups som bidrar till den gröna … Läs mer

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

Text från IPCC för blogg om FN:s klimatpanel och klimatkrisen

Tiden håller på att rinna ut, enligt FN:s klimatpanel. Vi måste minska utsläppen med 50% innan 2030 för att kunna nå 1,5-gradersmålet. IPCC:s nya rapport sammanfattar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi har fortfarande en liten chans men det är bråttom. Till 2030 måste vi halvera utsläppen om det ska vara … Läs mer

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Bild på statistik för inlägg om fossila bränslen

Subventionerna av fossila bränslen världen över sköt i höjden 2022 och steg över 1 biljon USD för första gången, enligt International Energy Agency. Oron på energimarknaderna ledde till att bränslepriserna på internationella marknader var långt över vad många konsumenter faktiskt betalade. Förra årets rekordsubventioner – mitt i den globala energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av … Läs mer

Measure & Change tecknar ramavtal med Sinfra

Bild på Erika och Sarah

Measure & Change tecknar nytt ramavtal om koldioxidreducerande tjänster med Sinfra. Som är en nationell inköpscentral för verksamheter som har som huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten. Det nya året börjar bra för Measure & Change. Idag kan vi glädjande meddela att vi vunnit tilldelningen av ramavtal med Sinfra. Som är en … Läs mer

Vi söker utvecklare som vill jobba med klimatverktyg

Loggan för Measure & Change med svart text och vit bakgrund

Utvecklare med känsla för klimatet Jorden bli allt varmare med konsekvenser som hotar livet på jorden på olika sätt. Alla organisationer måste minska sina klimatutsläpp. En förutsättning för effektiv klimatomställning är att ha koll på sina utsläpp, det är däremot många som upplever att det kan vara både svårt och tidskrävande. Measure & Change har … Läs mer