Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och bakgrund passar Measure & Change perfekt i pågående tillväxtfas. Emma har lång erfarenhet från Linneuniversitetet, av arbete med innovation, internationella relationer och att utveckla bolag.

Vad säger då Emma själv om sin nya roll som styrelseledamot i Measure & Change…

Vad är dina styrkor som styrelseledamot?

  • Jag är engagerad och för mig är just hållbarhet en väldigt viktig fråga som jag brinner för.

På vilket sätt kan dina styrkor i styrelsen hjälpa Measure & Change tillväxt?

  • Jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet från många andra bolag och med mitt kontaktnät.

Vad gör Measure & Change spännande som bolag?

  • Measure & Change har en väldigt spännande produkt, som legat före sin tid. Nu är tiden här, efterfrågan för automatiserade klimatinsikter är högaktuell.

Vi säger: Varmt välkommen Emma Burman!

Vi är verkligen glada att ditt stora engagemang, din kunskap och ditt nätverk kommer oss tillgodo.

Samtidigt ett jätte stort tack till Robert Wahlquist för ett mycket gott arbete och samarbete som vi vet kommer fortsätta.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Visa alla inlägg