Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Utan innovation klarar vi inte klimatmålen och minskar inte vårt CO2-avtryck tillräckligt. Hur kan vi med hjälp av IOT underlätta omställningen? Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg ordnar en workshop om detta torsdagen den 8 september. Measure & Change deltar och berättar om hur man kan få koll på sin klimatpåverkan helt automatiskt med data från affärssystemet. Vi gör även manuella klimatberäkningar. Företaget Fogmaker som också deltar, är en av våra kunder.

För att läsa mer om Measure & Change, klicka här