Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Inlägg om CO2-avtryck - bild på moln som visar texten CO2

Utan innovation klarar vi inte klimatmålen och minskar inte vårt CO2-avtryck tillräckligt. Hur kan vi med hjälp av IOT underlätta omställningen? Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg ordnar en workshop om detta torsdagen den 8 september. Measure & Change deltar och berättar om hur man kan få koll på sin klimatpåverkan helt automatiskt … Läs mer