Att samhället och befolkningen fått det tuffare har troligtvis inte undgått någon. På grund av stora förändringar i samhället och en ökad oro i världen, har den trygghet och stabilitet som tidigare funnits i det svenska näringslivet börjat vackla. Lågkonjunktur, höjda elpriser och större ekonomiska påfrestningar i form av inflation och räntehöjningar påverkar oss alla, inte minst företagen. Hur bör situationen hanteras och vilka stöd från staten och samhället fyller bäst funktion?

Det finns troligtvis inga enkla svar på den frågan, däremot har fossilfrittsverige.se lyft en ny undersökning, gjord av Novus, som bidrar med nya perspektiv på situationen. Studien grundar sig på ungefär 500 intervjuer med företagsledare från Sverige. De har svarat på olika frågor om sin attityd till stödpaket för de skenande energipriserna. Det är en relativt stor och omfattande studie som gjorts, med hög trovärdighet. För att läsa mer om undersökningen kan du gå in på länken: fossilfrittsverige. Vad som fångade min uppmärksamhet var dock en del av deras resultat. De visar nämligen att fler företagsledare föredrar fokuserade stödpaket för att implementera permanenta lösningar som bidrar till energieffektivisering, istället för att få ekonomisk kompensation vid särskilt höga elpriser.

Det finns alltså en ambition hos företagare att energieffektivisera och att implementera permanenta lösningar. För att nå de globala klimatmålen kommer troligtvis energieffektivisering spela en stor roll. Att företagsledare då ser positivt på detta är ett stort plus. Istället för att få tillfällig kompensation för höga priser så vill man förbättra sina processer från grunden. Detta var en spaning som jag fann väldigt relevant och intressant i vår nuvarande samhälleliga situation.

Measure & Change kan hjälpa till!

Vi på Measure & Change ser även hur vår hjälp kan bidra i denna omställning som företagen väntas göra. Genom att veta var de största utsläppen eller den största energiförbrukningen i en organisation finns, kan man enklare rikta sina åtgärder. Vi ser positivt på resultatet från undersökningen och den inställning som finns hos företagare. Dessutom hjälper vi gärna till att stötta och kartlägga utsläppen för ett företag som vill genomföra sin energieffektivisering. För att läsa mer om vår klimatberäkning och vilka vi är, gå gärna in på vår hemsida.