Investerare gör ny investering i Measure & Change

Erika Jonsson Bernstone

Bild på Robert Wahlquist, Sarah Nilsson, Erika Bernstone och Gustav Stenbeck

Vi på Measure & Change är väldigt glada att befintliga investerare, Almi Invest, Visive och Gain Sustain återinvesterar i oss.

Investeringen om dryga två miljoner kronor, gör att vi som bolag kan fortsätta att växa och utvecklas. Vi brinner för att bistå alla slags organisationer med klimatinsikter som förenklar omställningen till en allt mer hållbar affär och värld.

Med investeringen kan vi fortsätta att kapa tiden för klimatinsikter för våra kunder. Vår tjänst automatiserar hela insamlingsarbetet och gör data tillgänglig när man som kund behöver den. Klimatdata bör vara lika tillgänglig under årets gång som ekonomiska nyckeltal och det möjliggör vår klimatportal.

Vi ser att den globala marknaden för klimatuppföljning växer. En ny rapport visar att trots det tuffa ekonomiska världsläget växte marknaden för hållbarhetskonsulter förra året med 9,8 procent, enligt en rapport från analysföretaget Sourse.

Vi bistår den marknaden med våra konsulttjänster, bland annat som ramavtalsleverantör till Sinfra för klimatuppföljningstjänster. Samt att vi tillgängliggör vår automatiska lösning för klimatuppföljning till fler kunder.

Mer om investeringen finns att läsa i pressmeddelande.

Erika Jonsson Bernstone

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg