Den nya IPCC-rapporten är tydlig; kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar är stark och världen har kanske bara 6 år på sig att sluta använda fossila bränslen.
Behöver fler bränder och skyfall inträffa eller kan vi bara göra det nu?
#climatechange #IPCC

Sammanfattning av rapporten på WWF.se

För fler uppdatering från oss, se vår sida ”Aktuellt”