Lessebo kommun bidrar med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen. Lessebo kommun har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Det blir då enklare att veta vilka åtgärder som fokus ska ligga på, samt i vilken del av organisationen . Beräkningarna kommer även bli användbara för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.