Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när Measure & Change utvecklar innovationen och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. Detta gör det enklare att veta vilka åtgärder som bör vidtas och i vilken del av organisationen. Beräkningarna kommer även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.