Ramavtal med Karlstad kommun

Vi är glada att Karlstads kommun valde att teckna ramavtal med oss för konsulttjänster för stöd vid projektansökningar inom hållbarhet och ser fram emot spännande projekt och gott samarbete.

Lessebo mäter klimatpåverkan med Measure & Change

Med klimatverktyget från Measure & Change får Lessebo kommun automatisk beräkning av av sin klimatpåverkan. – Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp, hållbarhetsstrateg. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt med rätt statistik för att visa på verkligheten.

tps://www.lessebo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-04-mater-miljopaverkan.html?fbclid=IwAR0elSR_Qd40zglv53u4dHJrcSkmAZaKni7A2lOqZ4KAk-_1egV7MiZuios