Mäter klimatpåverkan åt Lessebo

Mäter klimatpåverkan åt Lessebo

Med klimatverktyget från Measure & Change mäter och beräknar Lessebo kommun automatiskt sin klimatpåverkan.

– Vi kan med hjälp av verktyget få hjälp med att skapa en relevant hållbarhetsredovisning över egen organisation, säger Åsa Garp, hållbarhetsstrateg. En fördel är att vi får uppgifter direkt från våra egna system direkt in i verktyget. Det är viktigt med rätt statistik för att visa på verkligheten.

Lessebo kommuns nyhetsartikel: www.lessebo.se