”Jag är optimistisk över vad vi kan göra men pessimistisk till vad vi kommer att göra”

Sternrapporten som kom 2006 gjorde det tydligt att klimatförändringarna kommer att påverka de grundläggande levnadsförhållandena för människor världen runt, och att det bli oerhört kostsamt att inte göra något, en minskning på mellan 5 och 20% av BNP per år för all framtid. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser för att undvika klimatförändringarnas värsta följder kunde däremot begränsas till cirka en procent av världens BNP per år.

I en intervju med Nicholas Stern för SVT i veckan konstaterar Stern att effekterna av klimatförändring har kommit snabbare och i större skala än förväntat, å andra sidan har tekniken utvecklats fortare, förnybart är redan billigare än fossil energiproduktion.

Vid ett webinar som EU-kommissionen gav 25 mars var Stern huvudtalare och betonade att investeringarna som görs nu efter pandemin för att få igång ekonomin är avgörande:

”The next decade is critical. Choices made on infrastructure and capital now will either lock us in to high emissions, or set us on a low-carbon growth path which can be sustainable and inclusive. Cities are central.”

Vidare konstaterade han att om vi fortsätter som idag hamnar vi långt över tre-gradersmålet.

– Jag är optimistisk över vad vi kan göra men pessimistisk till vad vi kommer att göra, säger Stern till SVT. Hoppet är teknisk utveckling och ungdomarna – de har förstått hur oerhört kostsamt det blir att inte vidta åtgärder.

Länk till EUs webbinar