Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor och tjänster. Och offentlig upphandling kan bidra stort för att nå Agenda 2030-målen, det visar en undersökning som Nordiska ministerrådet har gjort. Men nu är det bråttom eftersom 2030 bara är två upphandlingsperioder bort; den vanligaste avtalstiden är 3-4 år.

Det bästa sättet att avgöra vilka upphandlingar som gör störst klimatavtryck och därmed också har störst potential att bidra till minskning av utsläpp, är att göra en miljöspendanalys. Då tittar man på hur mycket pengar som spenderats inom vissa områden som sedan med hjälp av klimatindikatorer räknas om till koldioxidekvivalenter.

Inom kort kommer Upphandlingsmyndigheten att publicera klimatindikatorer för miljöspendanalys tillsammans med tillämpningsanvisningar och fördelningsnycklar på sin webb.
Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se

Nytt i M&C- utsläpp från det geografiska området

Nytt i M&C- utsläpp från det geografiska området

Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen.
En kommun eller en region har stora möjligheter att påverka utsläppen i sitt geografiska område, inte bara de egna utsläppen som de har full rådighet över. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt dialog och samordning av andra aktörer i samhället är viktiga påverkansmöjligheter.