Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Klimathänsyn är viktigt. Kvinna med ett plansch på ryggen

Klimathänsyn är viktigt enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten. Där tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor och tjänster. Offentlig upphandling kan även bidra stort för att nå Agenda 2030-målen, det visar en undersökning som Nordiska ministerrådet har gjort.Klimathänsyn är med andra ord väldigt viktigt … Läs mer

Utsläpp från det geografiska området – Nytt i M&C

Bild med presenterad statistik över CO2-utsläpp i Lessebo kommun

Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen. En kommun eller en region har stora möjligheter att påverka utsläppen i sitt geografiska område, inte bara de egna utsläppen som de har full rådighet över. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt … Läs mer