Den nya IPCC-rapporten är tydlig; kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar är stark och världen har kanske bara 6 år på sig att sluta använda fossila bränslen.
Behövs mer bränder och skyfall eller kan vi bara göra det nu?
#climatechange #IPCC