Kritiken från Klimatpolitiska rådet är mycket hård

Klimatpolitiska rådets logga

De globala utsläppen måste snabbt vända nedåt om vi ska undvika de mest dramatiska negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat. Detta lyfter klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport för 2023. För att läsa mer om denna klicka här: Klimatpolitiska rådets rapport Rådet konstaterar att den politik som den nya regeringen hittills presenterat inte är tillräcklig … Läs mer

Measure & Change på Swedish Startup Map

Swedish Climate Startup Map - logo

Measure & Change är en av de 420 startups som finns  med på Swedish Climate Startup Map! Det är verkligen glädjande att det finns så många startups som vill bidra till att minska utsläppen. Enligt den senaste IPCC-rapporten måste vi agera kraftfullt och snabbt. Detta nya initiativ vill lyfta innovativa startups som bidrar till den gröna … Läs mer

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

Text från IPCC för blogg om FN:s klimatpanel och klimatkrisen

Tiden håller på att rinna ut, enligt FN:s klimatpanel. Vi måste minska utsläppen med 50% innan 2030 för att kunna nå 1,5-gradersmålet. IPCC:s nya rapport sammanfattar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi har fortfarande en liten chans men det är bråttom. Till 2030 måste vi halvera utsläppen om det ska vara … Läs mer

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Bild på statistik för inlägg om fossila bränslen

Subventionerna av fossila bränslen världen över sköt i höjden 2022 och steg över 1 biljon USD för första gången, enligt International Energy Agency. Oron på energimarknaderna ledde till att bränslepriserna på internationella marknader var långt över vad många konsumenter faktiskt betalade. Förra årets rekordsubventioner – mitt i den globala energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av … Läs mer

Klimatkrisen är ett faktum!

Isberg för inlägg om klimatkrisen

Klimatkrisen är ett faktum och jorden blir allt varmare. Om det fortsätter på samma sätt som idag så kommer förutsättningarna för ett gott liv på jorden att försämras betydligt. Det är därför viktigare än någonsin att individer och företag vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Detta är något som många hört och något som … Läs mer