Measure & Change på Swedish Startup Map

Measure & Change är en av de 420 startups som finns  med på Swedish Climate Startup Map!

Det är verkligen glädjande att det finns så många startups som vill bidra till att minska utsläppen. Enligt den senaste IPCC-rapporten måste vi agera kraftfullt och snabbt. Detta nya initiativ vill lyfta innovativa startups som bidrar till den gröna omställningen. Kolla in kartan här 

Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

 

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

En sista varning från FN:s klimatpanel – minskningen måste ske nu!

Tiden håller på att rinna ut, enligt FN:s klimatpanel. Vi måste minska utsläppen med 50% innan 2030 för att kunna nå 1,5-gradersmålet.

IPCC:s nya rapport sammanfattar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi har fortfarande en liten chans men det är bråttom. Till 2030 måste vi halvera utsläppen om det ska vara möjligt att nå 1,5-gradersmålet. 

Idag har temperaturen ökat med 1,1 grader och konsekvenserna syns redan i form av allvarlig torka, översvämningar, skogsbränder, vattenbrist, värmeböljor, stigande havsnivåer och svåra stormar. Dagens klimatförändringar orsakar förödelse och påverkar människors liv, försörjning, hälsa och välbefinnande, infrastruktur och ekonomier, livsmedelsproduktion och globala försörjningskedjor. I vissa sårbara regioner i vilka hälften av jordens befolkning bor, var dödligheten till följd av klimatförändringar femton gånger högre än i andra regioner det senaste årtiondet.

IPPC konstaterar att lösningarna finns och är tekniskt genomförbara, till och med ofta kostnadseffektiva. Samtidigt ökade subventionerna av fossila bränslen till rekordhöga 1 biljon USD 2022, alltså mer än 8 biljoner kr (8 000 000 000 000 kr). Mer om det här.

Vi måste också inse att vilka val vi gör nu påverkar människors välbefinnande och förutsättningar för ett gott liv i många hundra eller rent av tusentals år.

IPCC-rapporten

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Subventionerna till fossila bränslen ökar kraftigt

Subventionerna av fossila bränslen världen över sköt i höjden 2022 och steg över 1 biljon USD för första gången, enligt International Energy Agency. Oron på energimarknaderna ledde till att bränslepriserna på internationella marknader var långt över vad många konsumenter faktiskt betalade. Förra årets rekordsubventioner – mitt i den globala energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina – var dubbelt så höga som 2021, som redan det var nästan fem gånger högre än 2020.

De eskalerande subventionerna står i skarp kontrast till klimatmötet i Glasgow, som i november 2021 uppmanade länder att ”fasa ut … ineffektiva fossilbränslesubventioner, samtidigt som de ger riktat stöd till de fattigaste och mest utsatta”. IEA:a analys visar att många av dessa statliga åtgärder, även om de delvis kan ha skyddat kunderna från skyhöga kostnader, ändå gjorde att de fossila bränslens behöll sin konkurrenskraft gentemot förnybara bränslen. 

IEA har under många år bevakat subventioner av fossila bränslen och utvärderat situationer där konsumenterna betalar mindre än marknadspriset för själva bränslet. Enligt preliminära uppskattningar för 2022 ökade oljesubventionerna med cirka 85 % medan subventionerna för naturgas och elförbrukning mer än fördubblades. Enligt World Energy Outlook, var höga priser på fossila bränslen den främsta orsaken till att de globala elpriserna pressades uppåt och stod för 90 % av ökningen av de genomsnittliga kostnaderna för elproduktion över hela världen (enbart naturgas för mer än 50 %).

Källa: IEA (International Energy Agency)

Om du har frågor eller funderingar om oss på Measure & Change, hör gärna av dig! Kontakta oss

Klimatkrisen är ett faktum!

Klimatkrisen är ett faktum!

Klimatkrisen är ett faktum och jorden blir allt varmare. Om det fortsätter på samma sätt som idag så kommer förutsättningarna för ett gott liv på jorden att försämras betydligt. Det är därför viktigare än någonsin att individer och företag vidtar åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Detta är något som många hört och något som många redan vet om. Något som kanske inte är riktigt lika vedertaget är hur det faktiskt ser ut, de konkreta mätetalen och faktan. Jag själv är mycket intresserad av siffror och statistik, samtidigt som jag anser att tydligt förmedlad och välgrundad data har möjligheten att stärka en diskussion enormt. Att lyfta siffror och statistik för att påvisa och tydliggöra klimatkrisen anser jag vara en väsentlig del i den pågående diskussionen. 

Med detta i åtanke så kommer denna veckas blogginlägg att handla om just klimatets nuvarande läge, baserat på statistik. Idén och datan hämtas från en mycket intressant sida från Dagens Nyheter. För att djupdyka i ämnet kring klimatfrågan rekommenderar jag därför följande länk: dn.se/klimatet-just-nu/. De sammanställer det senaste inom klimatrelaterad vetenskaplig forskning, med nästintill dagliga uppdateringar.

I den senaste uppdateringen lyfter de hur nuläget ser ut för hela planeten utifrån olika perspektiv. De har även med en klocka som räknar ned tiden på sin hemsida. Denna visar att det snart bara är 6 år kvar innan det är för sent att ta bort våra utsläpp, om planetens uppvärmning ska begränsas till max 1,5 grader. De statistiska perspektiv som lyfts upp är följande:

5 statistiska perspektiv

– Koldioxid i atmosfären: De senaste siffrorna visar att mängden ökat med 6% senaste 10 åren.
– Jordens temperatur: De visar att vi redan är uppe på 1,1 graders ökning.
– Havsnivån: Nivån har stigit med 25 cm sedan år 1880.
– Mängden havsis på Arktis: Mätningarna visar att isen försvunnit med 30% sedan år 1979.
– Energimängd: 87% av vår energi på planeten kommer från fossila bränslen.

För att läsa mer om statistiken och hur den tagits fram, samt källorna bakom diskussionen, se följande länk: Dagens Nyheter.

Sverige tar taktpinnen!

Statistiken talar alltså sitt tydliga språk när man sammanställer det på detta sätt. Vi är på väg åt helt fel håll samtidigt som tiden börjar rinna iväg. Väljer man att djupdyka i en av DN:s kategorier, såsom energimängden, så kan man exempelvis se att världen nästan dubblat sin energianvändning på 40 år, där majoriteten är med fossila bränslen. Om vi ska hitta något positivt i denna statistik så är det faktiskt datan om Sveriges energianvändning. Vi visar att det är möjligt med förändring och har valt att ta taktpinnen i klimatfrågan. Sedan 70-talet har landets användning av fossila bränslen minskat kraftigt, samtidigt som vi ökat användandet av förnybar energi och kärnkraft.

För att klara av klimatmålen och för att motverka klimatkrisen behöver vi alla hjälpa till. Organisationer och företag är viktiga aktörer i omställningen. Du som läser detta inlägg, har du kännedom om din arbetsplats klimatpåverkan? Hur ser fördelningen av förnybart/fossilt bränsle ut i er organisation? Vi på Measure & Change är experter på klimatberäkningar och rådgivning av hållbarhetsstrategier. Genom tydlig och konkret klimatdata, med väsentlig transparens, tillsammans med god rådgivning och expertis kan resan mot en klimatpositiv organisation uppnås. Vi kan hjälpa till, tveka inte att höra av dig för att diskutera möjliga lösningar.

Kontakta oss här: Klimatrådgivning.